Inne produkty

Nazwa użytkownika

Po ręcznym dodaniu danych logowania funkcja Sejf tożsamości umożliwia wpisanie nazwy użytkownika dodanych danych logowania. Do wpisania nowej nazwy użytkownika danych logowania służy pole Wprowadź nową nazwę użytkownika.

W celu ustawienia hasła dodanych danych logowania można użyć pola Hasło w sekcji Szczegóły. Szczegóły danych logowania są wyświetlane w sekcji Szczegóły jedynie po wybraniu danych logowania w sekcji Dane logowania.

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia również zmianę nazwy użytkownika w zapisanych danych logowania. Można w tym celu kliknąć opcję Zmień obok pozycji Nazwa użytkownika w sekcji Szczegóły w oknie Edycja danych logowania.

W oknie Edycja danych logowania można zmienić nie tylko nazwę użytkownika, lecz również hasło.

Edycja danych logowania - informacje

Zmiana nazwy użytkownika i hasła

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19213787_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/04/2011