Nazwa użytkownika

Po ręcznym dodaniu danych logowania funkcja Sejf tożsamości umożliwia wpisanie nazwy użytkownika dodanych danych logowania. Do wpisania nowej nazwy użytkownika danych logowania służy pole Wprowadź nową nazwę użytkownika.

W celu ustawienia hasła dodanych danych logowania można użyć pola Hasło w okienku Szczegóły. Szczegóły danych logowania są wyświetlane w okienku Szczegóły jedynie po wybraniu danych logowania w okienku Dane logowania.

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia również zmianę nazwy użytkownika w zapisanych danych logowania. Można w tym celu kliknąć opcję Zmień obok pozycji Nazwa użytkownika w okienku Szczegóły w oknie Zarządzanie danymi logowania.

W oknie Zarządzanie danymi logowania można zmienić nie tylko nazwę użytkownika, lecz również hasło.

„Zmiana nazwy użytkownika i hasła”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19213787_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010