Nazwa użytkownika

Po ręcznym dodaniu danych logowania funkcja Sejf tożsamości umożliwia wpisanie nazwy użytkownika dodanych danych logowania. Do wpisania nowej nazwy użytkownika danych logowania służy pole Wprowadź nową nazwę użytkownika.

W celu ustawienia hasła dodanych danych logowania można użyć pola Hasło w okienku Szczegóły. Szczegóły danych logowania są wyświetlane w okienku Szczegóły jedynie po wybraniu danych logowania w okienku Dane logowania.

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia również zmianę nazwy użytkownika w zapisanych danych logowania. Można w tym celu kliknąć opcję Zmień obok pozycji Nazwa użytkownika w okienku Szczegóły w oknie Zarządzanie danymi logowania.

W oknie Zarządzanie danymi logowania można zmienić nie tylko nazwę użytkownika, lecz również hasło.

„Zmiana nazwy użytkownika i hasła”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v19213787_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010