Inne produkty

Zapora

Ustawienia zapory w programie Norton 360 umożliwiają sprawdzanie połączenia internetowego w celu ochrony komputera przed niepożądanymi działaniami komunikacyjnymi i włamaniami z Internetu.

Poniższa tabela przedstawia karty dostępne w oknie Ustawienia funkcji Zapora.

Ustawienia ogólne

Umożliwiają włączenie ogólnych funkcji zapory oraz dostosowanie portów, których komputer używa do otwierania stron internetowych.

Umożliwiają one kontrolowanie sposobu obsługi nietypowych protokołów oraz przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego przez zaporę. Zgodnie z ustawieniami ogólnymi, zapora przepuszcza lub blokuje próby połączeń wychodzących i przychodzących oraz udostępnianie zasobów na komputerze. Za pomocą ustawień ogólnych można także zezwolić zaporze na kontrolowanie prób połączeń przychodzących lub wychodzących na zablokowanych lub nieaktywnych portach komputera.

Reguły programów

Umożliwiają kontrolowanie dostępu do Internetu zainstalowanych na komputerze programów.

Tworzenie i modyfikowanie reguł programów umożliwiają ustawienia zapory.

Reguły ruchu

Umożliwiają określenie sposobu obsługi przychodzących i wychodzących połączeń sieciowych różnych typów przez zaporę.

Tworzenie i modyfikowanie reguł ruchu umożliwiają ustawienia zapory.

Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki

Umożliwiają skonfigurowanie zapory do zapobiegania próbom włamań oraz ochrony przeglądarki internetowej przed atakami podejmowanymi przez destrukcyjne witryny internetowe.

Funkcja Zapobieganie włamaniom skanuje cały ruch sieciowy, zarówno wychodzący jak i przychodzący, na komputerze użytkownika.

Funkcja Ochrona przeglądarki wyszukuje luki w zabezpieczeniach programów Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. W celu włączenia tej funkcji należy włączyć opcję Ochrona przeglądarki.

Funkcja Download Intelligence chroni komputer przed wszelkimi pobranymi niebezpiecznymi plikami. Funkcja ta obsługuje jedynie operacje pobierania przy użyciu protokołu HTTP oraz programów Internet Explorer i Firefox 3.0.

Ustawienia zaawansowane

Umożliwiają włączenie zaawansowanych funkcji ochrony inteligentnej zapory.

Można włączyć lub wyłączyć funkcję Automatyczna kontrola programów.

Funkcja Automatyczna kontrola programów automatycznie konfiguruje ustawienia dostępu do Internetu dla programów uruchamianych po raz pierwszy.

Opcja Automatyczne zapamiętywanie ruchu IPv6 pomijającego translację adresów jest dostępna tylko wówczas, gdy włączona jest funkcja Automatyczna kontrola programów. Program Norton 360 zawiera opcję Automatyczne zapamiętywanie ruchu IPv6 pomijającego translację adresów w celu kontrolowania ruchu sieciowego używającego protokołu Teredo do komunikacji z komputerem użytkownika.

Po wyłączeniu automatycznej kontroli programów można włączyć zaawansowane monitorowanie zdarzeń. Opcje w obszarze Zaawansowane monitorowanie zdarzeń umożliwiają skonfigurowanie ustawień dostępu do Internetu dla programów uruchamianych po raz pierwszy.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19213682_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010