Inne produkty

Ustawienia ochrony antywirusowej

Ustawienia ochrony antywirusowej chronią komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa, które mogą powodować ujawnienie informacji osobistych i naruszenie prywatności użytkownika. Możliwe jest uruchamianie różnych typów skanowania w celu wykrywania infekcji wirusowych komputera i zapobiegania im. Są to skanowania komputera, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych.

Można użyć następujących ustawień ochrony przed wirusami:

Automatyczna ochrona

Opcja Ochrona przy rozruchu na karcie Automatyczna ochrona zapewnia wyższy poziom ochrony od chwili uruchomienia komputera. Opcja ta zapewnia większe bezpieczeństwo, uruchamiając wszystkie niezbędne składniki ochrony komputera z chwilą uruchomienia komputera.

Ustawienia ochrony w czasie rzeczywistym na karcie Automatyczna ochrona umożliwiają określenie skanowanych obszarów oraz elementów poszukiwanych podczas skanowania.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Automatyczna ochrona

  Funkcja Automatyczna ochrona zostaje załadowana do pamięci podczas uruchamiania systemu Windows i zapewnia nieprzerwaną ochronę komputera podczas pracy użytkownika. Przeprowadza skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa przy każdym użyciu programów, włożeniu nośnika wymiennego, przejściu do Internetu lub użyciu plików dokumentów na komputerze. Nadzoruje również pracę komputera, wykrywając operacje, które mogą wskazywać na aktywne zagrożenie.

  Opcje funkcji Automatyczna ochrona umożliwiają dostosowanie ochrony komputera.

 • Ochrona SONAR

  Funkcja SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) zapewnia prewencyjne wykrywanie w czasie rzeczywistym nieznanych zagrożeń bezpieczeństwa na komputerze.

Skanowania i zagrożenia

Ustawienia w obszarze Skanowania i zagrożenia umożliwiają dostosowanie skanowań przeprowadzanych przez program Norton 360 na komputerze.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Skanowania komputera

  Obszar Skanowania komputera umożliwia uruchamianie różnych typów skanowania w celu wykrywania infekcji wirusowych komputera i zapobiegania im. Dostępne typy skanowania to skanowanie plików skompresowanych, skanowanie narzędzi typu rootkit i ukrytych elementów, skanowanie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika, skanowanie dysków sieciowych i automatyczne skanowanie plików pakietu Microsoft Office.

 • Profile wydajności skanowania

  Ustawienia w obszarze Profile wydajności skanowania umożliwiają skonfigurowanie sposobu skanowania komputera przez program Norton 360 na podstawie podpisów cyfrowych oraz poziomu zaufania plików.

 • Skanowanie antywirusowe poczty e-mail

  Funkcja Skanowanie antywirusowe poczty e-mail zabezpiecza komputer użytkownika przed zagrożeniami wysyłanymi i odbieranymi w formie załącznika.

  Opcja ta umożliwia określenie sposobu działania programu Norton 360 podczas skanowania wiadomości e-mail. W zależności od opcji wybranych przez użytkownika, program Norton 360 automatycznie skanuje wysyłane lub odbierane wiadomości e-mail.

 • Skanowanie komunikatorów internetowych

  Opcja ta skanuje i wykrywa wirusy w załącznikach do wiadomości przesyłanych za pomocą komunikatorów internetowych.

  Opcja ta umożliwia dostosowanie skanowania plików odbieranych za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

 • Wykluczenia/zagrożenia niskiego stopnia

  Opcje wykluczeń umożliwiają określenie elementów wykluczonych ze skanowań programu Norton 360, takich jak foldery, pliki i dyski. Ze skanowania można wykluczyć elementy takie, jak skanowania, sygnatury i zagrożenia niskiego stopnia.

  Za pomocą opcji wykluczeń można również wybrać kategorie zagrożeń, które będą wykrywane przez program Norton 360.

  Wykluczenia obniżają poziom ochrony i należy je stosować tylko w razie wyraźnej potrzeby.

 • Ochrona Insight

  Skanowanie sieci przez funkcję Insight stosuje technologię Cloud, w której serwer zdalny w Internecie zawiera najnowsze definicje wirusów. Program Norton 360 przeprowadza skanowanie komputera w poszukiwaniu najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa. Gdy program Norton 360 przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight, używa definicji wirusów dostępnych lokalnie i na serwerze. Program Norton 360 zapewnia dodatkową ochronę przy użyciu najnowszych definicji z serwerów Cloud, a nie tylko definicji dostępnych lokalnie na komputerze.

Ochrona przed programami typu spyware i aktualizacje

Funkcja Ochrona przed programami typu spyware chroni komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa, które mogą powodować ujawnienie informacji osobistych i naruszenie prywatności użytkownika.

Program Norton 360 chroni komputer przed lukami w zabezpieczeniach za pomocą najnowszych aktualizacji programu i definicji.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Ochrona przed programami typu spyware

  Funkcja Ochrona przed programami typu spyware chroni komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa, które mogą powodować ujawnienie informacji osobistych i naruszenie prywatności użytkownika.

  Opcja ta umożliwia wybór kategorii zagrożeń, które program Norton 360 ma wykrywać podczas skanowania ręcznego, skanowania poczty elektronicznej i skanowania komunikatorów internetowych.

 • Aktualizacje

  Program Norton 360 chroni komputer przed lukami w zabezpieczeniach za pomocą najnowszych aktualizacji programu i definicji. Aktualizacje definicji zawierają informacje umożliwiające programowi Norton 360 wykrywanie poszczególnych wirusów lub zagrożeń bezpieczeństwa oraz wyświetlanie odpowiednich alertów.

  Korzystając z opcji w obszarze Aktualizacje, można uzyskiwać najnowsze definicje wirusów w aktualizacjach definicji i chronić komputer przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19213678_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/09/2010