Inne produkty

Ustawienia zaawansowane inteligentnej zapory - informacje

Ustawienia zaawansowane funkcji Inteligentna zapora umożliwiają wyłączenie automatycznej kontroli programów i włączenie zaawansowanych funkcji ochrony funkcji Inteligentna zapora.

Funkcja Automatyczna kontrola programów automatycznie konfiguruje ustawienia dostępu do Internetu dla programów uruchamianych po raz pierwszy. Opcja Automatyczne zapamiętywanie ruchu IPv6 pomijającego translację adresów jest dostępna tylko wówczas, gdy włączona jest funkcja Automatyczna kontrola programów. Za pomocą tej opcji można określić, w jaki sposób program Norton 360 Online ma kontrolować ruch sieciowy używający protokołu Teredo do komunikacji z komputerem użytkownika.

Po wyłączeniu automatycznej kontroli programów można włączyć zaawansowane monitorowanie zdarzeń. Opcje w obszarze Zaawansowane monitorowanie zdarzeń umożliwiają skonfigurowanie ustawień dostępu do Internetu dla programów uruchamianych po raz pierwszy. Po włączeniu funkcji zaawansowanego monitorowania zdarzeń wyświetlane są liczne alerty zapory. Możliwe jest dopuszczenie lub blokowanie dowolnych, potencjalnie szkodliwych dla komputera zdarzeń. Gdy zdarzenie występuje po raz pierwszy, wyświetlany jest alert zapory i użytkownik może zezwolić na zdarzenie lub je zablokować. Jeśli użytkownik zezwoli na zdarzenie, szczegóły zdarzenia są wyświetlane w odpowiedniej kategorii dostępnej w obszarze Zaawansowane monitorowanie zdarzeń. Aplikacja wyzwalająca dozwolone zdarzenie jest dodawana do listy Zaufane w odpowiedniej kategorii w obszarze Zaawansowane monitorowanie zdarzeń. Aplikację można usunąć z listy. W takim przypadku przy następnym wygenerowaniu zdarzenia przez aplikację wyświetlony zostanie alert zapory.

Ustawienia funkcji Zaawansowane monitorowanie zdarzeń obejmują następujące kategorie zapewniające zaawansowaną ochronę komputera:

Składnik programu

Monitoruje destrukcyjne programy uruchamiające programy uzyskujące dostęp do Internetu.

Uruchamianie programów

Monitoruje destrukcyjne programy dołączające się niepostrzeżenie do bezpiecznych programów.

Wykonanie wiersza polecenia

Monitoruje konie trojańskie lub destrukcyjne programy uruchamiające zaufane aplikacje w trybie ukrytym za pomocą parametrów wiersza polecenia.

Ataki typu „code injection"

Monitoruje konie trojańskie lub destrukcyjne programy zmieniające kod aplikacji metodą „code injection" bez generowania alertów zapory.

Komunikaty systemu Windows

Monitoruje konie trojańskie i inne destrukcyjne programy manipulujące sposobem działania aplikacji w celu nawiązania połączenia z Internetem bez generowania alertów zapory.

Bezpośredni dostęp do sieci

Monitoruje konie trojańskie i inne destrukcyjne programy omijające ruch sieciowy.

Programy te przenikają do warstwy TCP/IP systemu Windows w celu wysyłania i odbierania danych bez generowania alertów zapory.

Włączenie pulpitu Active Desktop

Monitoruje destrukcyjne programy używające udokumentowanych interfejsów zaufanych aplikacji do transmitowania danych poza sieć bez generowania alertów zapory

Monitorowanie programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy

Monitoruje destrukcyjne programy do rejestrowania naciśnięć klawiszy, uzyskujące dostęp do osobistych informacji użytkownika na danym komputerze poprzez monitorowanie naciśnięć klawiszy.

Kontrola obiektów COM

Monitoruje destrukcyjne programy manipulujące sposobem działania aplikacji poprzez tworzenie wystąpień kontrolowanych obiektów COM.

Ustawienia zapory - informacje

Ustawienia programu Norton 360 Online - informacje

Dostosowywanie ustawień programu Norton 360 Online

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19134741_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011