Inne produkty

Wykluczanie plików i folderów z zestawu kopii zapasowej

Program Norton 360 umożliwia wykluczenie z kopii zapasowej plików wykrywanych automatycznie i umieszczanych w odpowiednich kategoriach przez program Norton 360. Opcja Dodaj lub wyklucz pliki i foldery na karcie Co w oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej udostępnia opcje wykluczania plików i folderów z zestawu kopii zapasowej.

Plik lub folder można wykluczyć z zestawu kopii zapasowej w Eksploratorze Windows za pomocą menu skrótów. Menu skrótów jest dostępne po skonfigurowaniu kopii zapasowej, gdy okna Zarządzanie zestawami kopii zapasowej i Przywracanie plików są zamknięte. Po wykluczeniu pliku z zestawu kopii zapasowej program Norton 360 wyświetla informacje w oknie wyświetlanym po kliknięciu opcji Dodaj lub wyklucz pliki i foldery. Można wyświetlić wszystkie pliki wykluczone z kopii zapasowej.

Można także usunąć wykluczenie z listy elementów uwzględnionych w kopii zapasowej lub z niej wykluczonych, korzystając z opcji Usuń z listy. Opcja ta jest dostępna w oknie wyświetlanym po kliknięciu pozycji Dodaj lub wyklucz pliki i foldery.

Aby wykluczyć plik z zestawu kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Kopia zapasowa i kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

 2. Na karcie Co kliknij pozycję Dodaj lub wyklucz pliki i foldery.

 3. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Wyklucz plik.

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym wyboru plików przejdź do pliku, który chcesz wykluczyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej kliknij pozycję Zapisz ustawienia, aby zapisać ustawienia.

Aby wykluczyć folder z zestawu kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Kopia zapasowa i kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

 2. Na karcie Co kliknij pozycję Dodaj lub wyklucz pliki i foldery.

 3. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Wyklucz folder.

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym wyboru folderów przejdź do folderu, który chcesz wykluczyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej kliknij pozycję Zapisz ustawienia, aby zapisać ustawienia.

Aby wykluczyć plik lub folder z zestawu kopii zapasowej w Eksploratorze Windows:

 1. W Eksploratorze Windows kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Norton 360 > Wyklucz z kopii zapasowej.

  Opcja Wyklucz z kopii zapasowej w menu skrótów jest dostępna dopiero po skonfigurowaniu kopii zapasowej i zamknięciu okien Zarządzanie zestawami kopii zapasowej oraz Przywracanie plików.

 2. Kliknij zestaw kopii zapasowej, z którego chcesz wykluczyć plik lub folder.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19134675_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2010