Inne produkty

Ustawienia skanowań i zagrożeń - informacje

Ustawienia w obszarze Skanowania i zagrożenia umożliwiają dostosowanie skanowań przeprowadzanych przez program Norton 360 na komputerze. Program Norton 360 można skonfigurować do skanowania opartego na podpisach cyfrowych oraz poziomie zaufania plików znajdujących się na komputerze. Można określić żądany sposób działania programu Norton 360 podczas skanowania wiadomości e-mail i dostosować skanowanie plików odbieranych przy użyciu komunikatorów internetowych.

Można użyć następujących ustawień skanowań i zagrożeń:

Skanowania komputera

Program Norton 360 umożliwia uruchamianie różnych typów skanowania w celu wykrywania infekcji wirusowych komputera i zapobiegania im. Skanowania te to Skanowanie szybkie, Pełne skanowanie systemu i Skanowanie niestandardowe. Różne opcje w obszarze Skanowania komputera umożliwiają dostosowanie skanowań przeprowadzanych przez program Norton 360 na komputerze. Można również określić skanowanie plików skompresowanych i dokumentów pakietu Microsoft Office.

Opcje w obszarze Skanowania komputera umożliwiają również określenie, czy skanowania mają wykrywać narzędzia typu rootkit, inne ukryte elementy, pliki cookie używane do śledzenia działań użytkownika oraz nieznane zagrożenia bezpieczeństwa. Do wyboru są następujące opcje:

 • Inteligentne definicje

  Umożliwia zainstalowanie jedynie podstawowego zestawu definicji wirusów.

  Można wybrać opcję Inteligentne definicje, aby skrócić czas pobierania i instalacji oraz zmniejszyć obciążenie pamięci, ponieważ inteligentne definicje to podzestaw definicji wirusów.

 • Skanowanie plików skompresowanych

  Powoduje skanowanie i naprawianie plików znajdujących się wewnątrz plików skompresowanych

  Po włączeniu tej funkcji program Norton 360 skanuje i wykrywa wirusy oraz inne zagrożenia bezpieczeństwa w plikach zawartych w plikach skompresowanych.

 • Automatyczne skanowanie pakietu Microsoft Office

  Powoduje skanowanie plików pakietu Microsoft Office przy ich otwieraniu.

  Jeżeli pakiet Microsoft Office 2000 lub nowszy zostanie zainstalowany po zainstalowaniu programu Norton 360, trzeba włączyć tę opcję, aby pliki pakietu Microsoft Office były skanowane automatycznie.

 • Skanowanie narzędzi typu rootkit i ukrytych elementów

  Powoduje skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit i innych zagrożeń bezpieczeństwa ukrytych na komputerze.

 • Skanowanie dysków sieciowych

  Powoduje skanowanie dysków sieciowych podłączonych do komputera użytkownika.

  Program Norton 360 przeprowadza skanowanie dysków sieciowych podczas skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware w ramach pełnego skanowania systemu i skanowania niestandardowego. Domyślnie opcja Skanowanie dysków sieciowych jest włączona. W razie wyłączenia tej opcji program Norton 360 nie będzie skanować dysków sieciowych.

 • Ochrona heurystyczna

  Umożliwia skanowanie komputera w celu ochrony przed nieznanymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

  Program Norton 360 stosuje heurystyczną technologię sprawdzania podejrzanych cech pliku w celu zaklasyfikowania pliku jako zainfekowanego. Cechy pliku są porównywane z cechami znanego zainfekowanego pliku. Jeśli cechy pliku są wystarczająco podejrzane, program Norton 360 identyfikuje plik jako zainfekowany zagrożeniem.

 • Skanowanie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika

  Powoduje skanowanie w poszukiwaniu małych plików, które programy mogą umieszczać na komputerze w celu śledzenia działań użytkownika.

 • Skanowania podczas bezczynności

  Powoduje skanowanie komputera w czasie, gdy komputer nie jest używany.

  Podczas bezczynności komputera program Norton 360 uruchamia skanowanie w zależności od historii skanowania komputera. Po ukończeniu skanowania użytkownik może wyświetlić zestawienie wyników skanowania i podjąć odpowiednie działanie, gdy znowu zacznie używać komputera.

 • Liczba wątków skanowania ręcznego

  Umożliwia wybranie liczby wątków używanych przez program Norton 360 w przypadku skanowania ręcznego. Wątki są to podzestawy procesu współużytkujące zasoby procesu, ale wykonywane niezależnie od siebie. Wątki ułatwiają równoległe wykonywanie programu, umożliwiające programowi szybsze działanie w środowisku wieloprocesorowym.

Profile wydajności skanowania

Ustawienia w obszarze Profile wydajności skanowania umożliwiają skonfigurowanie sposobu skanowania komputera przez program Norton 360 na podstawie podpisów cyfrowych oraz poziomu zaufania plików.

Ustawienia profili wydajności skanowania należy skonfigurować przed uruchomieniem skanowania (ręcznym lub według harmonogramu). Program Norton 360 skanuje komputer zgodnie z konfiguracją określoną przez użytkownika w ustawieniach w obszarze Profile wydajności skanowania.

W obszarze Profile wydajności skanowania można skonfigurować następujące ustawienia:

 • Skanowanie pełne

  Pełne skanowanie komputera.

 • Standardowe zaufanie

  Skanowanie z wykluczeniem plików oznaczonych jako Norton - zaufane.

 • Wysokie zaufanie

  Umożliwia skonfigurowanie skanowania z wykluczeniem plików oznaczonych jako Norton - zaufane i Zaufane wspólnoty oraz plików mających znany podpis cyfrowy.

Skanowanie antywirusowe poczty e-mail

Funkcja Skanowanie antywirusowe poczty e-mail zabezpiecza komputer użytkownika przed zagrożeniami wysyłanymi i odbieranymi w formie załącznika.

Za pomocą opcji funkcji Skanowanie antywirusowe poczty e-mail można określić sposób działania programu Norton 360 podczas skanowania wiadomości e-mail. W zależności od opcji wybranych przez użytkownika, program Norton 360 automatycznie skanuje wysyłane lub odbierane wiadomości e-mail.

Skanowanie komunikatorów internetowych

Opcje w obszarze Skanowanie komunikatorów internetowych umożliwiają dostosowanie skanowania plików odbieranych za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Można wybrać obsługiwane komunikatory internetowe, za pomocą których odbierane są pliki. Program Norton 360 skanuje pliki odebrane za pomocą wybranych komunikatorów internetowych.

Wykluczenie/zagrożenia niskiego stopnia

Opcje wykluczeń umożliwiają określenie elementów wykluczonych ze skanowań programu Norton 360, takich jak foldery, pliki i dyski. Ze skanowania można wykluczyć elementy takie, jak skanowania, sygnatury i zagrożenia niskiego stopnia.

Za pomocą opcji wykluczeń można również wybrać kategorie zagrożeń, które będą wykrywane przez program Norton 360. Do wyboru są następujące opcje:

 • Zagrożenia niskiego stopnia

  Umożliwia zarządzanie elementami o niskim stopniu zagrożenia znalezionymi na komputerze.

  Można określić, w jaki sposób program Norton 360 ma reagować na zagrożenia niskiego stopnia.

 • Elementy wykluczane ze skanowań

  Umożliwia wykluczenie żądanych dysków, folderów lub plików ze skanowań w poszukiwaniu zagrożeń.

  Można dodać nowe wykluczenia edytować wykluczenia dodane do listy wykluczonych elementów. Można również usunąć elementy z listy wykluczonych elementów.

 • Elementy wykluczane z wykrywania przez funkcje Automatyczna ochrona i SONAR

  Umożliwia wykluczenie żądanych dysków, folderów lub plików ze skanowań funkcji Automatyczna ochrona oraz skanowań funkcji SONAR.

  Można dodać nowe wykluczone elementy lub zmodyfikować elementy już wykluczone. Można również usunąć elementy z listy wykluczonych elementów.

 • Sygnatury do wykluczenia ze wszystkich wykryć

  Umożliwiają wybranie znanych zagrożeń według nazw oraz usuwanie nazw zagrożeń z listy wykluczonych elementów.

  Można także wyświetlić oddziaływanie zagrożenia, oceniane na podstawie wpływu na wydajność i prywatność, trudności usunięcia i technik ukrywania.

Wykluczenia obniżają poziom ochrony i należy je stosować tylko w razie wyraźnej potrzeby.

Ochrona Insight

Skanowanie sieci przez funkcję Insight stosuje technologię Cloud, w której serwer zdalny w Internecie zawiera najnowsze definicje wirusów. Program Norton 360 przeprowadza skanowanie komputera w poszukiwaniu najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa. Gdy program Norton 360 przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight, używa definicji wirusów dostępnych lokalnie i na serwerze. Program Norton 360 zapewnia dodatkową ochronę przy użyciu najnowszych definicji z serwerów Cloud, a nie tylko definicji dostępnych lokalnie na komputerze.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19117843_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 14/10/2010