Inne produkty

Menedżer uruchamiania - informacje

Niektóre programy są skonfigurowane do uruchamiania w trakcie uruchamiania systemu komputera. Liczba elementów w grupie Autostart rośnie wraz z instalowanie nowych aplikacji, co prowadzi do wydłużenia uruchamiania komputera. Menedżer uruchamiania ułatwia zarządzanie elementami z grupy Autostart na komputerze. Dla każdego programu z list funkcji Menedżer uruchamiania można wyświetlić szczegółowe informacje, takie jak Użytkowanie we wspólnocie i Użycie zasobów. Można również kliknąć nazwę aplikacji i wyświetlić szczegółowe informacje funkcji Informacje o pliku. Szczegóły te ułatwiają określenie, czy należy umożliwić uruchamianie aplikacji wraz z systemem.

Za pomocą funkcji Menedżer uruchamiania można zarządzać programami o następujących rozszerzeniach:

  • Pliki wykonywalne systemu Windows (.exe)

  • Pliki systemowe systemu Windows (.sys)

  • Pliki bibliotek dołączanych dynamicznie (.dll)

  • Pliki formantów ActiveX (.ocx).

Program Norton 360 Online wyświetla szczegóły użytkowania we wspólnocie pod następującymi warunkami:

Menedżer uruchamiania umożliwia wyświetlenie listy programów z grupy Autostart. Menedżera uruchamiania można skonfigurować do uruchamiania lub nieuruchamiania tych programów wraz z komputerem. Można także wybrać opóźnienie uruchamiania programów i uruchamiać je ręcznie za pomocą Menedżera uruchamiania. W ten sposób można zwiększyć wydajność komputera. Można wyłączyć program i zmierzyć wydajność komputera przy następnym uruchomieniu.

Program Norton 360 Online opóźnia uruchomienie opóźnianych programów o pięć minut. Pierwszy opóźniany program w oknie Menedżer uruchamiania jest uruchamiany pięć minut po uruchomieniu komputera. Każdy następny opóźniany program jest uruchamiany z dodatkowym 10-sekundowym opóźnieniem.

Podczas dezinstalacji programu Norton 360 Online lub po wygaśnięciu jego ważności przywracane są ustawienia domyślne uruchamiania programów dodanych do Menedżera uruchamiania.

Może się zdarzyć, że na liście elementów startowych brak będzie niektórych programów z grupy Autostart. Program Norton 360 Online usuwa z listy program z grupy Autostart w następujących sytuacjach:

  • Gdy użytkownik wyłączy program mający ustawienie startowe.

  • Gdy użytkownik zaktualizuje program, który może przywrócić wszystkie domyślne ustawienia startowe.

  • Gdy użytkownik używa innego programu do zarządzania programami z grupy Autostart.

  • Gdy użytkownik ręcznie dokona edycji kluczy rejestru.

Aby dodać elementy grupy Autostart, można otworzyć folder Autostart dostępny w menu Start systemu Windows i dodać żądane programy. Dodatkowe informacje na temat dodawania programów do grupy Autostart systemu Windows można znaleźć w internetowej witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft lub w Pomocy online systemu Windows.

Wyłączanie lub włączanie elementów z grupy Autostart

Zarządzanie elementami z grupy Autostart

Funkcja System Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19117365_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011