Inne produkty

Funkcja Norton Safe Web - informacje

Program Norton Safe Web chroni komputer podczas przeglądania Internetu przy użyciu przeglądarki Internet Explorer lub Firefox. Analizuje poziomy bezpieczeństwa odwiedzanych przez użytkownika witryn internetowych i wskazuje, czy są one wolne od zagrożeń. Zapewnia bezpieczne środowisko w Internecie, wyświetlając ikony klasyfikacji witryn obok każdego wyniku wyszukiwania. Ikony klasyfikacji witryn informują, czy witryna internetowa jest destrukcyjna, zanim użytkownik ją odwiedzi. Jeśli w witrynie internetowej można dokonać zakupów online, program Norton Safe Web wyświetla również informacje, czy witryna internetowa zapewnia bezpieczne zakupy.

Stan bezpieczeństwa każdej witryny internetowej można sprawdzić za pomocą opcji Pełny raport w oknie wyskakującym Bezpieczeństwo witryny. Stan zabezpieczeń można również sprawdzić za pomocą opcji Opinia społeczności w menu Norton.

Opcja Opinia społeczności jest dostępna tylko w systemach operacyjnych Windows w angielskiej wersji językowej.

Witryna internetowa programu Norton Safe Web oferuje następujące funkcje:

  • Wyświetla ocenę społeczności

  • Umożliwia dodanie własnych recenzji

  • Umożliwia sprawdzenie recenzji użytkowników

  • Wyświetla listę słów kluczowych przypisanych do witryny internetowej

  • Wyświetla informacje ogólne i informacje o zagrożeniach

Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia sieciowego serwera proxy w programie Norton 360.

Podczas wyszukiwania w Internecie przy użyciu wyszukiwarki Google, Yahoo lub Bing program Norton Safe Web wyświetla oceny klasyfikacji Norton obok wyników wyszukiwania. Po przeniesieniu wskaźnika myszy nad ikonę wyświetlane jest okno wyskakujące z informacjami o bezpieczeństwie witryny i bezpieczeństwie zakupów. Okno wyskakujące zawiera krótkie informacje o bezpieczeństwie witryny. Program Norton Safe Web oferuje także szczegółowy raport dotyczący bezpieczeństwa witryny.

Aby wyświetlić szczegółowy raport, można kliknąć ikonę lub opcję Pełny raport w oknie wyskakującym. Raport jest wyświetlany w witrynie internetowej programu Norton Safe Web.

Stany bezpieczeństwa witryny podawane przez program Norton Safe Web podczas przeglądania Internetu są następujące:

Zabezpieczone przez program marki Norton

Obok wyników wyszukiwania wyświetlana jest ikona Zabezpieczone przez program marki Norton.

Firma Symantec przeanalizowała tę stronę i ustaliła, że witryna jest zaufaną witryną firmy VeriSign i jej odwiedzanie jest bezpieczne.

Witryna jest bezpieczna

Obok wyników wyszukiwania wyświetlana jest zielona ikona OK.

Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową o tym stanie, podobna ikona stanu jest wyświetlana na pasku narzędzi Norton. Program Norton Safe Web przeanalizował tę witrynę i ustalił, że jej odwiedzanie jest bezpieczne.

Witryna nietestowana

Obok wyników wyszukiwania wyświetlana jest szara ikona znaku zapytania.

Po przejściu do tej witryny internetowej na pasku narzędzi Norton wyświetlana jest zielona ikona OK. Program Norton Safe Web nie analizował tej witryny i nie ma wystarczających informacji na jej temat. Firma Symantec nie testowała witryny, więc zalecane jest nieodwiedzanie tej witryny.

Witryna nie jest bezpieczna

Obok wyników wyszukiwania wyświetlana jest czerwona ikona krzyżyka (x).

Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową o tym stanie, podobna ikona stanu jest wyświetlana na pasku narzędzi Norton. Program Norton Safe Web przeanalizował tę witrynę i ustalił, że jej odwiedzanie nie jest bezpieczne. Ta witryna internetowa może próbować zainstalować destrukcyjne oprogramowanie na komputerze.

Przestroga

Obok wyników wyszukiwania wyświetlana jest żółta ikona znaku wykrzyknika.

Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową o tym stanie, podobna ikona stanu jest wyświetlana na pasku narzędzi Norton. Program Norton Safe Web przeanalizował tę witrynę i ustalił, że witryna zawiera pewne zagrożenia zaklasyfikowane jako Czynniki uciążliwości. Czynniki uciążliwości nie są groźne, ale mogą instalować na komputerze niepożądane aplikacje bez zgody użytkownika.

Oprócz informacji o bezpieczeństwie witryny, program Norton Safe Web podaje następujące informacje o bezpieczeństwie zakupów:

Bezpieczna

Program Norton Safe Web przeanalizował tę witrynę internetową i ustalił, że zakupy w niej są bezpieczne.

Nietestowana

Program Norton Safe Web nie ma wystarczających informacji o witrynie, aby podać klasyfikację bezpieczeństwa zakupów.

Ryzykowna

Program Norton Safe Web przeanalizował tę witrynę internetową i ustalił, że zakupy w niej są ryzykowne.

Firma Symantec zaleca nieodwiedzanie tej strony. Witryna może sprzedawać podrabiane towary bez odpowiedniego oznakowania.

Ograniczona

Program Norton Safe Web przeanalizował tę witrynę i ma o witrynie tylko niektóre informacje niezbędne, aby podać ocenę bezpieczeństwa zakupów.

Informacje te nie wystarczają do określenia, czy zakupy w witrynie są bezpieczne.

Gdy użytkownik odwiedza jakąkolwiek witrynę internetową o stanie innym niż bezpieczny, program Norton Safe Web blokuje tę stronę internetową. Jeśli użytkownik nadal chce wyświetlić witrynę, może to zrobić, korzystając z opcji Mimo to przejdź do witryny, wyświetlanej na zablokowanej stronie. Za pomocą opcji Strona ostrzeżenia Destrukcyjna witryna w sekcji Bezpieczne przeglądanie Internetu w obszarze ustawień funkcji Sejf tożsamości można wyłączyć lub włączyć to ustawienie. W razie wyłączenia tej opcji program Norton Safe Web nie blokuje niebezpiecznych witryn internetowych. Niemniej jednak, nawet gdy ta opcja jest wyłączona, na pasku narzędzi Norton stan tych witryn nadal jest wyświetlany jako niebezpieczny.

Program Norton Safe Web ponadto chroni komputer, gdy użytkownik korzysta z serwisu Facebook. Skanuje każdy adres URL dostępny na tablicy użytkownika w serwisie Facebook i wyświetla ikony ocen adresów URL przeskanowanych przez produkt marki Norton. Można również informować innych użytkowników serwisu Facebook o stanie bezpieczeństwa każdej witryny internetowej.

Aby przeskanować tablicę w serwisie Facebook za pomocą programu Norton Safe Web, należy użyć opcji Przeskanuj tablicę w serwisie Facebook. Opcja jest wyświetlana po kliknięciu opcji Uruchom skanowania w oknie Zadania.

„Skanowanie tablicy w serwisie Facebook - informacje”

„Skanowanie tablicy w serwisie Facebook”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19116982_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/10/2010