Inne produkty

Ustawienia sieciowego serwera proxy - informacje

Serwer proxy kontroluje dostęp do Internetu oraz zapobiega dostępowi komputerów zewnętrznych do sieci użytkownika. W sieci, w której do łączenia się z Internetem używany jest serwer proxy, należy podać szczegóły serwera proxy programowi Norton 360. Okno Ustawienia sieciowego serwera proxy umożliwia podanie adresu URL automatycznej konfiguracji, ustawień serwera proxy oraz szczegółów uwierzytelniania. Program Norton 360 używa ustawień serwera proxy i szczegółów uwierzytelniania, aby automatycznie nawiązywać niezbędne połączenia z Internetem. Usługa LiveUpdate na przykład używa podanych ustawień serwera proxy w celu pobrania aktualizacji. Aby umożliwić prawidłowe działanie usługi LiveUpdate, należy podać szczegóły serwera proxy.

W niektórych przypadkach sieć używa adresu URL automatycznej konfiguracji lub skryptu w celu zarządzania dostępem do Internetu. W takim przypadku należy podać adres URL wymaganego pliku PAC (Proxy Automatic Configuration). Plik PAC zawiera kod umożliwiający przeglądarce stosowanie różnych ustawień serwera proxy w przypadku różnych witryn internetowych. Plik zawiera również wyrazy, które mają być filtrowane i blokowane podczas korzystania z Internetu. Można także wybrać opcję umożliwiającą przeglądarce automatyczne wykrywanie ustawień serwera proxy. Aby stosować ręczne ustawienia w sieci, należy wyłączyć opcje w obszarze Automatyczna konfiguracja.

W oknie Ustawienia sieciowego serwera proxy można określić następujące ustawienia:

Automatyczna konfiguracja

Umożliwia określenie adresu URL automatycznej konfiguracji lub skryptu w celu zarządzania dostępem do Internetu.

Dostępne są następujące opcje:

 • Automatycznie wykrywaj ustawienia

  Umożliwia przeglądarce automatyczne wykrywanie ustawień sieciowych.

  Opcję tę należy wyłączyć, aby ręczne ustawienia połączeń sieciowych nie były pomijane.

 • Użyj skryptu automatycznej konfiguracji

  Umożliwia przeglądarce użycie adresu URL automatycznej konfiguracji lub skryptu w celu zarządzania dostępem do Internetu.

  W polu Adres URL należy podać adres URL protokołu HTTP lub skryptu wymaganego pliku PAC (na przykład file://c:/Proxy.pac).

Ustawienia serwera proxy

Umożliwiają podanie szczegółów ustawień serwera proxy.

W obszarze Ustawienia serwera proxy zaznacz pole wyboru Korzystaj z serwera proxy dla połączeń HTTP i wykonaj następujące czynności:

 • W polu Adres wpisz adres URL lub adres IP serwera proxy.

 • W polu Port wpisz numer portu serwera proxy.

  Można podać wartość z zakresu od 1 do 65535.

Uwierzytelnianie

Umożliwia połączenie z Internetem za pośrednictwem serwera wymagającego uwierzytelnienia.

Do wpisania szczegółów uwierzytelniania służą pola Nazwa użytkownika i Hasło.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19116781_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2010