Szczegóły zagrożenia

W oknie Szczegóły zagrożenia wyświetlane są informacje o oddziaływaniu zagrożenia bezpieczeństwa. Informacje te obejmują nazwę, typ i zależności zagrożenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zagrożenia z internetowej witryny centrum Symantec Security Response, należy kliknąć nazwę zagrożenia.

Karta Oddziaływanie zagrożenia przedstawia również oddziaływanie zagrożenia bezpieczeństwa na najważniejsze aspekty pracy komputera. Ogólne oddziaływanie zagrożenia jest oceniane na podstawie następujących kategorii:

Wydajność

Określa stopień, w jakim zagrożenie bezpieczeństwa obniża wydajność komputera.

Prywatność

Określa, jak wiele informacji prywatnych zagrożenie bezpieczeństwa udostępnia komputerom zdalnym.

Usuwanie

Określa, jak trudność usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa z komputera.

Ukrywanie

Określa liczbę taktyk, jakie zagrożenie bezpieczeństwa stosuje, aby ukryć swoje działanie przed użytkownikiem.

Można wybrać kategorię, aby wyświetlić szczegóły oceny zagrożenia bezpieczeństwa.

Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa

Ochrona totalna - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v1911665_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 18/04/2011