Inne produkty

Szczegóły zagrożenia

W oknie Szczegóły zagrożenia wyświetlane są informacje o oddziaływaniu zagrożenia bezpieczeństwa. Informacje te obejmują nazwę, typ i zależności zagrożenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zagrożenia z internetowej witryny centrum Symantec Security Response, należy kliknąć nazwę zagrożenia.

Karta Oddziaływanie zagrożenia przedstawia również oddziaływanie zagrożenia bezpieczeństwa na najważniejsze aspekty pracy komputera. Ogólne oddziaływanie zagrożenia jest oceniane na podstawie następujących kategorii:

Wydajność

Określa stopień, w jakim zagrożenie bezpieczeństwa obniża wydajność komputera.

Prywatność

Określa, jak wiele informacji prywatnych zagrożenie bezpieczeństwa udostępnia komputerom zdalnym.

Usuwanie

Określa, jak trudność usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa z komputera.

Ukrywanie

Określa liczbę taktyk, jakie zagrożenie bezpieczeństwa stosuje, aby ukryć swoje działanie przed użytkownikiem.

Można wybrać kategorię, aby wyświetlić szczegóły oceny zagrożenia bezpieczeństwa.

Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa

Ochrona totalna - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1911665_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 18/04/2011