Inne produkty

Dodaj element

Program Norton 360 umożliwia dodawanie elementów w oknie Wykluczenia funkcji Automatyczna ochrona i SONAR. W oknie dialogowym Dodawanie elementu można wpisać nazwę elementu, który ma zostać wykluczony ze skanowania antywirusowego. Można przejść do lokalizacji folderu i wybrać żądany element. W oknie Wykluczenia funkcji Automatyczna ochrona i SONAR można ponadto określić, czy podfoldery mają być uwzględniane, czy też wykluczane.

Wykluczenia mogą dotyczyć dysków, folderów, grup plików lub pojedynczych plików:

C:\Program Files\

Powoduje wykluczenie wszystkich plików w folderze Program Files na dysku C.

\Program Files

Powoduje wykluczenie wszystkich plików w folderze Program Files na wszystkich dyskach (np. C:\Program Files oraz D:\Program Files).

C:\mojprogram.exe

Powoduje wykluczenie pliku mojprogram.exe na dysku C.

mojprogram.exe

Powoduje wykluczenie pliku mojprogram.exe we wszystkich folderach na wszystkich dyskach.

Jeżeli zostanie podana pełna ścieżka pliku (na przykład C:\mojprogram.exe), a plik zostanie następnie przeniesiony lub ulegnie zmianie jego nazwa, wykluczenie przestanie działać.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1911462_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/09/2010