Inne produkty

Wykryte zagrożenia

W oknie Wykryte zagrożenia wyświetlane są informacje na temat wirusów wykrytych na komputerze.

Są to także informacje na temat zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak programy typu adware i spyware.

Okno Wykryte zagrożenia zawiera następujące informacje:

Nazwa

Przedstawia nazwę i bieżący stan zagrożenia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje temat zagrożenia, należy kliknąć nazwę zagrożenia. Zagrożenie zostanie wyświetlone w oknie Informacje o pliku.

Zagrożenie

Informuje o poziomie zagrożenia (wysokim, średnim lub niskim).

Stan

Wskazuje bieżący stan zagrożenia.

Działanie

Przedstawia działanie, które można podjąć wobec zagrożenia.

Należy wybrać żądane działanie, a następnie kliknąć pozycję Przejdź. Zalecane działania oznaczone są gwiazdką (*).

Żądaną opcję można wybrać z listy rozwijanej Działanie dla zidentyfikowanego zagrożenia. Do wyboru są następujące opcje:

Napraw

Umożliwia wyeliminowanie zagrożenia.

Naprawa ręczna

Umożliwia wyeliminowanie zagrożenia za pomocą narzędzia ręcznej naprawy.

W razie ręcznego wyeliminowania zagrożenia należy wybrać opcję Skanuj ponownie, aby usunąć informacje o zagrożeniu z okna Historia zabezpieczeń.

Ignoruj

Powoduje zignorowanie wykrytego zagrożenia.

Zagrożenie to będzie uwzględniane przez program Norton 360 Online podczas skanowania w przyszłości. Opcja ta jest dostępna tylko raz, po pierwszym wykryciu zagrożeń niskiego stopnia.

Opcja jest dostępna, dopóki użytkownik nie zmieni ustawienia domyślnego opcji Zagrożenia niskiego stopnia w obszarze Skanowania komputera, w oknie Ustawienia.

Wyklucz

Dodaje zagrożenie do odpowiedniej listy wykluczeń w opcjach w celu wykluczenia zagrożenia ze skanowań w przyszłości.

Pomoc

Otwiera witrynę internetową centrum Symantec Security Response, zawierającą instrukcje usuwania ręcznego i inne informacje na temat tego zagrożenia.

Skanuj ponownie

Umożliwia ponowne skanowanie w celu zapewnienia całkowitego usunięcia zagrożenia z komputera.

Można użyć następujących opcji:

Wyeksportuj wyniki

Umożliwia zapisanie wyników skanowania w określonej lokalizacji na komputerze.

Program Norton 360 Online zapisuje zestawienie wyników skanowania w jednym z następujących formatów pliku:

  • .txt

  • .xml

  • .html

Zastosuj wszystko

Powoduje zastosowanie wybranego działania do wszystkich zagrożeń z listy na karcie Wykryte zagrożenia.

Opcji tej nie można użyć, jeśli wybrano działanie Uzyskaj Pomoc lub Naprawa ręczna.

Zakończ

Zamyka okno.

Program Norton 360 Online przed zamknięciem okna wyświetla monit o wyeliminowanie zagrożeń wykrytych podczas skanowania.

Zestawienie wyników

Wyświetla okno Zestawienie wyników.

Zestawienie zawiera informacje na temat liczby przeskanowanych plików, liczby wykrytych zagrożeń i liczby wyeliminowanych zagrożeń. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wyeliminowania wszystkich wykrytych zagrożeń.

Pliki poddane kwarantannie można przywrócić, korzystając z łącza kliknij tutaj. Za pomocą wyświetlanego w dolnej części łącza kliknij tutaj można przejść do witryny Norton Rescue Tools, aby wyeliminować niewyeliminowane zagrożenia.

Reagowanie na zagrożenia wykryte podczas skanowania - informacje

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1911063_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/09/2011