Inne produkty

Wymagana uwaga

Na karcie Wymaga uwagi wyświetlane są informacje na temat wirusów wykrytych na komputerze.

Są to także informacje na temat zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak programy typu adware i spyware.

Karta Wymaga uwagi zawiera następujące informacje:

Zagrożenie

Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące zagrożenia, należy kliknąć poziom zagrożenia (Wysoki, Średni lub Niski).

Można wyświetlić szczegóły takie jak nazwa pliku i działanie podjęte przez plik na komputerze. Można także sprawdzić datę instalacji pliku na komputerze.

Nazwa

Aby uzyskać dodatkowe informacje temat zagrożenia, należy kliknąć nazwę zagrożenia.

Stan

W kolumnie Stan wyświetlany jest aktualny stan zagrożenia.

Działanie

Należy wybrać działanie, które ma zostać podjęte.

Zalecane działania oznaczone są gwiazdką (*).

OK

Aby zastosować działanie wybrane dla zagrożenia, należy kliknąć opcję po prawej stronie listy rozwijanej Działanie.

Żądaną opcję można wybrać z listy rozwijanej Działanie dla zidentyfikowanego zagrożenia. Do wyboru są następujące opcje:

Napraw

Umożliwia wyeliminowanie zagrożenia.

Ignoruj

Powoduje zignorowanie wykrytego zagrożenia.

Zagrożenie to będzie uwzględniane przez program Norton 360 podczas skanowania w przyszłości. Opcja ta jest dostępna tylko raz, po pierwszym wykryciu zagrożeń niskiego stopnia.

Opcja jest dostępna, dopóki użytkownik nie zmieni ustawienia domyślnego opcji Zagrożenia niskiego stopnia w obszarze Skanowania komputera.

Wyklucz

Dodaje zagrożenie do odpowiedniej listy wykluczeń w opcjach w celu wykluczenia zagrożenia ze skanowań w przyszłości.

Pomoc

Otwiera witrynę internetową centrum Symantec Security Response, zawierającą instrukcje usuwania ręcznego i inne informacje na temat tego zagrożenia.

Skanuj ponownie

Umożliwia ponowne skanowanie w celu zapewnienia całkowitego usunięcia zagrożenia z komputera.

Można użyć następujących opcji:

Wyeksportuj wyniki

Umożliwia zapisanie wyników skanowania w określonej lokalizacji na komputerze.

Program Norton 360 zapisuje zestawienie wyników skanowania w jednym z następujących formatów pliku:

  • .txt

  • .xml

  • .html

Zastosuj wszystko

Powoduje zastosowanie wybranego działania do wszystkich zagrożeń z listy na karcie Wymagana uwaga.

Zakończ

Zamyka okno.

Program Norton 360 przed zamknięciem okna wyświetla monit o wyeliminowanie zagrożeń wykrytych podczas skanowania.

Za pomocą łącza kliknij tutaj można przejść do witryny Norton Rescue Tools, aby wyeliminować niewyeliminowane zagrożenia. Można również przywrócić pliki poddane kwarantannie, korzystając z łącza Historia zabezpieczeń.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1911063_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/10/2010