Inne produkty

Zestawienie wyników

Na karcie Zestawienie wyników wyświetlane są wyniki ostatniego skanowania. Zestawienie zawiera informacje na temat liczby przeskanowanych plików i wykrytych zagrożeń.

Jeśli ostatnio przeprowadzonym skanowaniem było skanowanie szybkie, na karcie tej wyświetlone zostaną wyniki szybkiego skanowania obszarów komputera. Obszary te są często infekowane przez wirusy, programy typu spyware i inne zagrożenia.

Jeśli ostatnio przeprowadzonym skanowaniem było pełne skanowanie systemu, na karcie tej wyświetlone zostaną wyniki pełnego skanowania całego komputera.

Możliwe stany wyświetlane na karcie Zestawienie wyników:

Łączna liczba przeskanowanych elementów

Informuje o liczbie przeskanowanych plików, głównych rekordów rozruchowych lub rekordów rozruchowych.

Można kliknąć strzałkę listy rozwijanej, aby wyświetlić następujące szczegóły:

  • Obszary komputera przeskanowane przez program Norton 360 oraz liczba plików przeskanowanych w tych obszarach.

  • Liczba plików oznaczonych jako Norton - zaufane pliki.

  • Liczba plików, które zostały pominięte podczas skanowania. Te pliki już zostały przeskanowane i nie zmieniły się od ostatniego skanowania.

Łączna liczba wykrytych zagrożeń bezpieczeństwa

Informuje o liczbie wykrytych wirusów, programów typu spyware i innych zagrożeń.

Można kliknąć strzałkę listy rozwijanej, aby wyświetlić liczbę wykrytych zagrożeń poszczególnych typów.

Łączna liczba wyeliminowanych zagrożeń bezpieczeństwa

Informuje, ile elementów zostało naprawionych.

Można kliknąć strzałkę listy rozwijanej, aby wyświetlić liczbę wyeliminowanych zagrożeń poszczególnych typów. Więcej informacji na temat naprawionych zagrożeń zawiera karta Wyniki szczegółowe.

Łączna liczba elementów wymagających uwagi

Informuje, ilu zagrożeń nie udało się wyeliminować.

Łącze to umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółów dotyczących tych elementów na karcie Wymagana uwaga.

Po zakończeniu skanowania konieczne może być ponowne uruchomienie komputera. Jeśli program Norton 360 wyświetli monit o ponowne uruchomienie komputera, należy zamknąć komunikat, zapisać wszystkie otwarte pliki, a następnie ponownie uruchomić komputer.

Można użyć następujących opcji:

Wyeksportuj wyniki

Umożliwia zapisanie wyników skanowania w określonej lokalizacji na komputerze.

Program Norton 360 zapisuje zestawienie wyników skanowania w jednym z następujących formatów pliku:

  • .txt

  • .xml

  • .html

Zakończ

Zamyka okno.

Program Norton 360 przed zamknięciem okna wyświetla monit o wyeliminowanie zagrożeń wykrytych podczas skanowania.

Za pomocą łącza kliknij tutaj można przejść do witryny Norton Rescue Tools, aby wyeliminować niewyeliminowane zagrożenia.

„Uruchamianie skanowania szybkiego”

„Uruchamianie pełnego skanowania systemu”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1911055_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/10/2010