Inne produkty

Edycja zaplanowanego skanowania

W oknie Skanowania można zmienić harmonogram każdego zaplanowanego skanowania niestandardowego, skanowanie szybkiego lub pełnego skanowania systemu.

Aby edytować zaplanowane skanowanie w oknie dialogowym Skanowania w programie Norton 360 Online:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

  2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowania komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

  3. Kliknij pozycję Przejdź.

  4. W oknie Skanowania, w kolumnie Edytuj skanowanie kliknij ikonę edycji obok skanowania, które chcesz edytować.

  5. W oknie Edycja skanowania, na karcie Harmonogram skanowania zmień harmonogram w żądany sposób.

    Większość opcji częstotliwości zawiera dodatkowe opcje, umożliwiające bardziej szczegółowe zdefiniowanie harmonogramu. Ustaw dodatkowe opcje zgodnie z potrzebami.

  6. Kliknij przycisk OK.

Planowanie skanowania

Tworzenie harmonogramu pełnego skanowania systemu

Harmonogramy skanowania - informacje

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1910946_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2011