Edycja zaplanowanego skanowania

W oknie Skanowania można zmienić harmonogram każdego zaplanowanego skanowania niestandardowego, skanowanie szybkiego lub pełnego skanowania systemu.

Aby edytować zaplanowane skanowanie w oknie dialogowym Skanowania w programie Norton 360 Online:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

  2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowania komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

  3. Kliknij pozycję Przejdź.

  4. W oknie Skanowania, w kolumnie Edytuj skanowanie kliknij ikonę edycji obok skanowania, które chcesz edytować.

  5. W oknie Edycja skanowania, na karcie Harmonogram skanowania zmień harmonogram w żądany sposób.

    Większość opcji częstotliwości zawiera dodatkowe opcje, umożliwiające bardziej szczegółowe zdefiniowanie harmonogramu. Ustaw dodatkowe opcje zgodnie z potrzebami.

  6. Kliknij przycisk OK.

Planowanie skanowania

Tworzenie harmonogramu pełnego skanowania systemu

Harmonogramy skanowania - informacje

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v1910946_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2011