Inne produkty

Planowanie skanowania

Użytkownik ma pełną dowolność w planowaniu skanowania niestandardowego. Po wybraniu częstotliwości skanowania (codzienne, cotygodniowe, comiesięczne) wyświetlane są dodatkowe opcje. Na przykład można ustawić skanowanie comiesięczne, a następnie zaplanować jego wykonywanie w kilku dniach.

W programie Norton 360 Online można zaplanować samodzielnie utworzone skanowania niestandardowe, a ponadto pełne skanowanie systemu i skanowanie szybkie.

Można też zaplanować uruchamianie skanowania w określonych interwałach czasowych (godzinach lub dniach). Skanowanie niestandardowe można zaplanować w oknie Skanowania.

W przypadku planowania skanowania comiesięcznego program Norton 360 Online umożliwia wybranie wielu dat.

Aby zaplanować skanowanie niestandardowe:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

 2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowania komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

 3. Kliknij pozycję Przejdź.

 4. W oknie Skanowania, w kolumnie Edytuj skanowanie kliknij ikonę edycji obok skanowania niestandardowego, które chcesz zaplanować.

 5. W oknie Edycja skanowania, na karcie Harmonogram skanowania wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby nie uruchamiać skanowania w żadnym określonym czasie, ale zachować zapisane opcje skanowania i skanowane elementy, zaznacz opcję Nie planuj tego skanowania.

  • Aby uruchamiać skanowanie w określonych interwałach czasowych, wybierz opcję Uruchamiaj w określonych interwałach czasowych.

  • Aby uruchamiać skanowanie codziennie o określonej godzinie, wybierz opcję Codziennie.

  • Aby uruchamiać skanowanie w określonym dniu tygodnia, wybierz opcję Co tydzień.

  • Aby uruchamiać skanowanie w określonym dniu miesiąca, wybierz opcję Co miesiąc.

  Te opcje częstotliwości zawierają dodatkowe opcje, umożliwiające bardziej szczegółowe zdefiniowanie harmonogramu. Ustaw dodatkowe opcje zgodnie z potrzebami.

 6. W obszarze Uruchom skanowanie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby uruchamiać skanowanie tylko podczas bezczynności, zaznacz pozycję Tylko podczas bezczynności.

  • Aby uruchamiać skanowanie tylko wówczas, gdy komputer jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania, zaznacz pozycję Tylko przy zasilaniu sieciowym.

  • Aby uniemożliwić komputerowi przechodzenie w tryb drzemki lub wstrzymania, zaznacz pozycję Uniemożliwiaj wstrzymanie.

 7. W obszarze Po ukończeniu skanowania wybierz stan, w który komputer powinien przejść po ukończeniu skanowania. Do wyboru są następujące opcje:

  • Pozostaw włączony

  • Wyłącz

  • Wstrzymaj

  • Hibernuj

 8. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie skanowania niestandardowego

Edycja zaplanowanego skanowania

Tworzenie harmonogramu pełnego skanowania systemu

Harmonogramy skanowania - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1910914_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2011