Harmonogramy skanowania - informacje

Program Norton 360 Online automatycznie wykrywa stan bezczynności komputera i uruchamia pełne skanowanie systemu. Niemniej jednak, pełne skanowanie systemu można zaplanować zgodnie w własnymi preferencjami. Można również zaplanować harmonogram skanowania szybkiego i utworzonych niestandardowych skanowań w poszukiwaniu wirusów.

Można zaplanować zadania skanowania, tak aby były uruchamiane automatycznie w określonym czasie lub w określonych interwałach czasowych. Jeśli zaplanowane skanowanie zaczyna się, gdy komputer jest używany, skanowanie można przeprowadzić w tle, aby nie trzeba było przerywać pracy. W programie Norton 360 Online można zaplanować pełne skanowanie systemu, skanowanie szybkie i niestandardowe skanowania w poszukiwaniu wirusów. Nie można natomiast zaplanować skanowania dysku, skanowania folderu ani skanowania pliku.

Program Norton 360 Online można również skonfigurować do automatycznego wyłączania komputera lub przejścia w tryb wstrzymania albo hibernacji po ukończeniu skanowania zaplanowanego.

Planowanie skanowania

Edycja zaplanowanego skanowania

Tworzenie harmonogramu pełnego skanowania systemu

Planowanie skanowania szybkiego

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v1910908_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2011