Inne produkty

Usuwanie skanowania niestandardowego

Jeżeli skanowanie niestandardowe nie jest już potrzebne, można je usunąć.

Skanowanie niestandardowe można usunąć w oknie Skanowania.

Aby usunąć skanowanie niestandardowe:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

  2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowania komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

  3. Kliknij pozycję Przejdź.

  4. W oknie dialogowym Skanowania, w kolumnie Usuń kliknij ikonę usuwania obok skanowania niestandardowego, które chcesz usunąć.

  5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zamiar usunięcia skanowania.

Tworzenie skanowania niestandardowego

Skanowania niestandardowe - informacje

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1910897_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/08/2011