Inne produkty

Uruchamianie skanowania niestandardowego

Przy uruchamianiu skanowania niestandardowego nie ma potrzeby ponownego określania elementów do skanowania.

Skanowanie niestandardowe można uruchomić w oknie Skanowania.

Aby uruchomić skanowanie niestandardowe:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

 2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowania komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

 3. Kliknij pozycję Przejdź.

 4. W oknie dialogowym Skanowania kliknij pozycję Uruchom obok skanowania niestandardowego, które chcesz uruchomić.

  Skanowanie niestandardowe można wstrzymać za pomocą następujących opcji:

  Wstrzymaj

  Umożliwia tymczasowe wstrzymanie skanowania niestandardowego.

  Aby kontynuować skanowanie, należy kliknąć przycisk Wznów.

  Zatrzymaj

  Umożliwia zakończenie skanowania niestandardowego.

  W celu potwierdzenia należy kliknąć przycisk Tak.

 5. W oknie Zestawienie wyników wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli żadne elementy nie wymagają uwagi, kliknij przycisk Zakończ.

  • Jeśli jakieś elementy wymagają uwagi, sprawdź zagrożenia w oknie Wykryte zagrożenia.

Skanowania niestandardowe - informacje

Okno Zestawienie wyników - informacje

Okno Wykryto zagrożenia - informacje

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1910881_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/08/2011