Inne produkty

Tworzenie skanowania niestandardowego

Zamiast uruchamiać skanowania domyślne dostępne w okienku Skanowania, można utworzyć własne skanowania dopasowane do specjalnych wymagań. Na przykład można utworzyć skanowanie w celu sprawdzania folderu, w którym zapisywane są wszystkie pobrane pliki.

Skanowanie niestandardowe można utworzyć w oknie Skanowania.

Utworzone skanowania niestandardowe można również zaplanować tak, aby były uruchamiane automatycznie w określonym czasie lub okresowo.

Aby utworzyć skanowanie niestandardowe:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

 2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowania komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

 3. Kliknij pozycję Przejdź.

 4. W oknie Skanowania kliknij pozycję Utwórz skanowanie.

 5. W oknie Nowe skanowanie, w polu Nazwa skanowania wpisz nazwę skanowania.

  Nie można określić nazwy skanowania będącej już w użyciu.

 6. Na karcie Skanowane elementy dodaj elementy, które chcesz skanować. Wybieranie skanowanych elementów

 7. Na karcie Harmonogram skanowania ustaw żądaną częstotliwość i czas uruchamiania skanowania. Planowanie skanowania

 8. Na karcie Opcje skanowania skonfiguruj żądane opcje skanowania. Konfigurowanie opcji skanowania

 9. Kliknij przycisk OK.

Skanowania niestandardowe - informacje

Edycja skanowania niestandardowego

Usuwanie skanowania niestandardowego

Uruchamianie skanowania niestandardowego

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1910850_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2011