Inne produkty

Skanowania niestandardowe - informacje

W celu regularnego skanowania określonego obszaru komputera można utworzyć skanowanie niestandardowe. Skanowanie niestandardowe umożliwia częste skanowanie obszaru bez konieczności jego każdorazowego określania. Można też zaplanować skanowanie niestandardowe, aby było uruchamiane automatycznie w określonym czasie lub w określonych interwałach czasowych. Skanowanie można zaplanować zgodnie w własnymi preferencjami. Jeśli zaplanowane skanowanie zaczyna się, gdy komputer jest używany, skanowanie można przeprowadzić w tle, aby nie trzeba było przerywać pracy.

Gdy skanowanie takie nie będzie już potrzebne, można je usunąć. Przykład: użytkownik pracuje nad projektem, w którym musi często wymieniać się plikami z innymi osobami. W takim przypadku można utworzyć folder, do którego pliki te będą kopiowane i skanowane przed użyciem. Po zakończeniu projektu można usunąć skanowanie niestandardowe utworzone dla tego folderu.

Tworzenie skanowania niestandardowego

Edycja skanowania niestandardowego

Uruchamianie skanowania niestandardowego

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1910846_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/03/2011