Skanowania niestandardowe - informacje

W celu regularnego skanowania określonego obszaru komputera można utworzyć skanowanie niestandardowe. Skanowanie niestandardowe umożliwia częste skanowanie obszaru bez konieczności jego każdorazowego określania. Można też zaplanować skanowanie niestandardowe, aby było uruchamiane automatycznie w określonym czasie lub w określonych interwałach czasowych. Skanowanie można zaplanować zgodnie w własnymi preferencjami. Jeśli zaplanowane skanowanie zaczyna się, gdy komputer jest używany, skanowanie można przeprowadzić w tle, aby nie trzeba było przerywać pracy.

Gdy skanowanie takie nie będzie już potrzebne, można je usunąć. Przykład: użytkownik pracuje nad projektem, w którym musi często wymieniać się plikami z innymi osobami. W takim przypadku można utworzyć folder, do którego pliki te będą kopiowane i skanowane przed użyciem. Po zakończeniu projektu można usunąć skanowanie niestandardowe utworzone dla tego folderu.

Tworzenie skanowania niestandardowego

Edycja skanowania niestandardowego

Uruchamianie skanowania niestandardowego

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v1910846_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/03/2011