Reagowanie na zagrożenia wykryte podczas skanowania - informacje

Po zakończeniu skanowania wyświetlane jest okno Zestawienie wyników, zawierające zestawienie wyników skanowania. Za pomocą okna Wykryte zagrożenia można wyeliminować elementy, które nie zostały wyeliminowane automatycznie podczas skanowania.

Za pomocą listy rozwijanej Pokaż dostępnej w oknie Historia zabezpieczeń można wyeliminować elementy, które nie zostały wyeliminowane automatycznie podczas skanowania. Sekcja Zalecane działanie w oknie Historia zabezpieczeń przedstawia działanie, które użytkownik powinien podjąć w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa.

W razie uruchomienia pełnego skanowania systemu program Norton 360 Online wyświetli okno Skanowania po zakończeniu skanowania. Okno Skanowania przedstawia wszystkie operacje i stan wyników skanowania.

Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v1910843_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/09/2011