Reagowanie na zagrożenia wykryte podczas skanowania - informacje

Po zakończeniu skanowania w oknie Szczegóły działań i skanowania wyświetlana jest lista wszystkich działań oraz krótkie zestawienie wyników skanowania. W przypadku niektórych działań można wyświetlić również szczegółowe informacje o wynikach skanowania, klikając łącze Szczegóły. Za pomocą listy rozwijanej Pokaż dostępnej w oknie Historia zabezpieczeń można wyeliminować elementy, które nie zostały wyeliminowane automatycznie podczas skanowania.

Sekcja Zalecane działanie w oknie Historia zabezpieczeń przedstawia działanie, które użytkownik powinien podjąć w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa.

„Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v1910843_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2010