Inne produkty

Skanowania programu Norton 360 Online - informacje

Skanowania programu Norton 360 Online chronią komputer przed wszystkimi typami wirusów oraz nieznanych zagrożeń przy użyciu najnowszych definicji wirusów. Ponadto program skanuje wszystkie operacje internetowe wykonywane na komputerze, aby chronić komputer przed pochodzącymi z Internetu zagrożeniami wykorzystującymi luki w oprogramowaniu.

Program Norton 360 Online automatycznie wykonuje różne typy skanowań, aby chronić komputer przed najnowszymi zagrożeniami. Umożliwia również ręczne uruchamianie różnych typów skanowań w celu ochrony komputera.

Za pomocą programu Norton 360 Online można uruchomić następujące typy skanowania:

Skanowanie komputera

Skanowanie komputera używa najnowszych definicji wirusów dostępnych lokalnie na komputerze.

W razie podejrzeń, że komputer jest zainfekowany, można uruchomić ręcznie trzy typy skanowań komputera, aby zapobiec infekcjom wirusowym na komputerze. Trzy typy skanowań dostępne w obszarze Skanowanie komputera to Skanowanie szybkie, Pełne skanowanie systemu i Skanowanie niestandardowe.

Skanowanie sieci przez funkcję Insight

Skanowanie sieci przez funkcję Insight używa definicji wirusów dostępnych lokalnie i na serwerze Cloud. Skanowanie sieci przez funkcję Insight wykrywa podejrzane lub podatne na infekcję pliki na komputerze przy użyciu wykrywania zagrożeń opartego na reputacji. Program Norton 360 Online przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight jedynie wówczas, gdy opcja Ochrona Insight jest włączona. Domyślnie opcja Ochrona Insight jest włączona.

Opcja Ochrona Insight znajduje się na karcie Skanowania i zagrożenia w oknie ustawień funkcji Ochrona przed wirusami.

Skanowanie reputacji

Skanowanie reputacji wyświetla informacje o reputacji plików na komputerze. Wyświetlane są informacje o reputacji takie, jak poziom zaufania, rozpowszechnienie, ocena stabilności i wykorzystanie zasobów. Skanowanie reputacji wyświetla szczegółowe informacje o reputacji prawidłowych plików oraz o liczbie wykrytych lub usuniętych nieprawidłowych plików.

Skanowanie reputacji w celu wykrycia zagrożeń wykonuje także wewnętrznie skanowanie komputera i skanowanie sieci przez funkcję Insight. Różne typy skanowań dostępne w obszarze Skanowanie reputacji to Skanowanie szybkie, Pełne skanowanie systemu i Skanowanie niestandardowe.

Skanowanie reputacji programu Norton 360 Online jest stosowane tylko do plikӷ wykonywalnych i plików instalatora.

Przeskanuj tablicę w serwisie Facebook

Skanowanie tablicy w serwisie Facebook umożliwia skanowanie łączy i adresów URL dostępnych w profilu użytkownika w serwisie Facebook.

Gdy użytkownik kliknie opcję Przeskanuj tablicę w serwisie Facebook, program Norton 360 Online otwiera stronę logowania w serwisie Facebook. Gdy użytkownik zaloguje się w profilu w serwisie Facebook, program Norton Safe Web prosi o udzielenie zezwolenia na dostęp do tablicy użytkownika w serwisie Facebook. W tym celu należy użyć opcji udzielenia zezwolenia na dostęp do strumienia użytkownika dostępnej na internetowej stronie serwisu Facebook, a następnie wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Po udzieleniu zezwolenia przez użytkownika program Norton Safe Web skanuje wszystkie łącza dostępne na tablicy w serwisie Facebook przy każdym użyciu opcji Przeskanuj tablicę w serwisie Facebook. Następnie wyświetlany jest stan zabezpieczeń przeskanowanych adresów URL.

Program Norton 360 Online chroni komputer przed najnowszymi zagrożeniami, automatycznie uruchamiając pełne skanowanie systemu podczas bezczynności komputera.

Skanowanie komputera - informacje

Skanowanie sieci przez funkcję Insight - informacje

Skanowanie reputacji - informacje

Skanowanie tablicy w serwisie Facebook - informacje

Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1910793_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/09/2011