Inne produkty

Alert zabezpieczeń

Gdy wykryte zostaje zagrożenie bezpieczeństwa, program Norton 360 Online powiadamia użytkownika, wyświetlając komunikat alertu. Użytkownik może zezwolić na zagrożenie bezpieczeństwa, zablokować je albo ręcznie utworzyć dla niego regułę zapory. Program Norton 360 Online wskazuje preferowaną opcję zarządzania zagrożeniem bezpieczeństwa jako zalecaną.

Na liście rozwijanej Co należy zrobić wyświetlane są następujące opcje:

Zezwól na to wystąpienie

Umożliwia zezwolenie na wszystkie próby dostępu inicjowane przez program do chwili jego zamknięcia

Program Norton 360 Online nie utworzy reguły zapory dla tego programu.

Zawsze zezwalaj

Umożliwia zezwolenie na wszystkie próby dostępu inicjowane przez ten program

W przypadku wybrania tej opcji program Norton 360 Online utworzy regułę programu, aby zawsze zezwalać na dostęp danemu programowi.

Zablokuj to wystąpienie

Umożliwia blokowanie wszystkich prób dostępu inicjowanych przez program do chwili jego zamknięcia

Program Norton 360 Online nie utworzy reguły zapory dla tego programu.

Zawsze blokuj

Umożliwia zablokowanie wszystkich prób dostępu inicjowanych przez ten program

W przypadku wybrania tej opcji program Norton 360 Online utworzy regułę programu, aby zawsze blokować dostęp danemu programowi.

Ręcznie utwórz regułę zapory

Umożliwia ręczne utworzenie reguły w celu kontrolowania prób dostępu inicjowanych przez dany program

Reguły zapory - informacje

Reguły programów - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v16554120_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/02/2011