Inne produkty

Wymagane działanie

Okno Wymagane działanie jest wyświetlane po wykryciu zagrożenia na komputerze użytkownika. Okno Wymagane działanie zawiera kartę Wymagana uwaga i kartę Wyniki szczegółowe.

Na karcie Wymaga uwagi wyświetlane są informacje na temat wirusów wykrytych na komputerze.

Są to także informacje na temat zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak programy typu adware i spyware.

Karta Wyniki szczegółowe zawiera dodatkowe informacje o wszelkich wykrytych zagrożeniach. Można sprawdzić na niej nazwę zagrożenia i jego stan.

Karty Wymagana uwaga i Wyniki szczegółowe zawierają następujące informacje:

Zagrożenie

Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące zagrożenia, należy kliknąć poziom zagrożenia (Wysoki, Średni lub Niski).

Nazwa

Aby uzyskać dodatkowe informacje temat zagrożenia, należy kliknąć nazwę zagrożenia.

Stan

W kolumnie Stan wyświetlany jest aktualny stan zagrożenia.

Działanie

Należy wybrać działanie, które ma zostać podjęte. Zalecane działania oznaczone są gwiazdką (*).

Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Wymagana uwaga.

Można wyświetlić szczegóły takie jak nazwa pliku i działanie podjęte przez plik na komputerze. Można także sprawdzić datę instalacji pliku na komputerze.

OK

Aby zastosować działanie wybrane dla zagrożenia, należy kliknąć opcję po prawej stronie listy rozwijanej Działanie.

Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Wymagana uwaga.

Program Norton 360 zapewnia największą kontrolę nad zagrożeniami o niewielkim oddziaływaniu.

Na karcie Wymagana uwaga można przeprowadzić działanie wobec wykrytego zagrożenia. Do wyboru są następujące opcje:

Napraw

Usuwa zagrożenie z komputera.

W przypadku zagrożeń takich jak programy typu adware lub spyware, które mogą być niezbędne do działania innych programów, w obszarze Norton Quarantine and Restore tworzone są kopie zapasowe zainfekowanych plików.

Wyklucz

Dodaje zagrożenie do odpowiedniej listy wykluczeń. Ta opcja wyklucza te zagrożenia ze skanowania w przyszłości.

Ignoruj

Powoduje zignorowanie wykrytego zagrożenia.

Zagrożenie to będzie uwzględniane przez program Norton 360 podczas skanowania w przyszłości. Opcja ta jest dostępna tylko raz, po pierwszym wykryciu zagrożeń niskiego stopnia.

Opcja jest dostępna, dopóki użytkownik nie zmieni ustawienia domyślnego opcji Zagrożenia niskiego stopnia w obszarze Skanowania komputera.

Uzyskaj Pomoc

Otwiera witrynę internetową centrum Symantec Security Response, zawierającą instrukcje usuwania ręcznego i inne informacje na temat tego zagrożenia.

Skanuj ponownie

Umożliwia ponowne skanowanie w celu zapewnienia całkowitego usunięcia zagrożenia z komputera.

Zastosuj wszystko

Powoduje zastosowanie wybranych działań do wszystkich zagrożeń z listy na karcie Wymagana uwaga.

Za pomocą łącza kliknij tutaj można przejść do witryny Norton Rescue Tools, aby wyeliminować niewyeliminowane zagrożenia. Można również przywrócić pliki poddane kwarantannie, korzystając z łącza Historia zabezpieczeń.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v16553153_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/05/2010