Inne produkty

Konfigurowanie funkcji Integracja z klientem

Karta Integracja z klientem zawiera listę obsługiwanych programów pocztowych (klientów) zainstalowanych na komputerze oraz przypisane do nich książki adresowe. Po wybraniu programu pocztowego program Norton 360 dodaje listę rozwijaną Norton AntiSpam lub kilka opcji do paska narzędzi obsługiwanego programu pocztowego. Listy rozwijanej lub opcji funkcji Norton AntiSpam można użyć do klasyfikowania wiadomości e-mail jako spamu lub prawidłowych. Opcje te umożliwiają również opróżnienie folderu spamu i otwarcie okna Ustawienia w celu konfiguracji ustawień funkcji Norton AntiSpam. Jeśli program pocztowy nie ma folderu Wiadomości-śmieci, w drzewie folderów dodawany jest również folder Norton AntiSpam. Folderu Norton AntiSpam można użyć do oddzielania i przechowywania spamu. Jeśli jednak program pocztowy ma folder Norton AntiSpam z poprzedniej wersji programu Norton 360, funkcja Norton AntiSpam używa folderu Norton AntiSpam, a nie folderu Wiadomości-śmieci.

Integracja paska narzędzi funkcji Norton AntiSpam nie jest obsługiwana w programie Windows Mail w systemie Windows Vista.

Podczas klasyfikowania wiadomości e-mail jako spamu lub prawidłowych funkcja Norton AntiSpam umożliwia wysłanie nieprawidłowo zaklasyfikowanej wiadomości e-mail jako informacji zwrotnych do firmy Symantec. Opcja Opinia umożliwia wysłanie nieprawidłowo zaklasyfikowanej wiadomości e-mail do firmy Symantec w celu analizy.

Można również zaimportować do listy dozwolonych i blokowanych nadawców funkcji Norton AntiSpam listę adresów znajdujących się w obsługiwanym programie pocztowym. Funkcja Norton AntiSpam automatycznie dodaje nowe adresy e-mail z książki adresowej obsługiwanego programu pocztowego raz dziennie podczas bezczynności komputera. Aby ręcznie zaimportować adresy, należy użyć opcji Importuj w oknie Lista dozwolonych.

Po otwarciu programu pocztowego wyświetlany jest ekran powitalny. Aby nie wyświetlać ekranu powitalnego w przyszłości, należy zaznaczyć opcję Nie wyświetlaj ponownie tego komunikatu przed kliknięciem przycisku Zamknij. Program Norton 360 powiadamia o powodzeniu integracji funkcji Norton AntiSpam z programem pocztowym.

Funkcja Norton AntiSpam importuje ponadto automatycznie listy adresów z obsługiwanych programów pocztowych podczas początkowej integracji z klientem. Ułatwia to uzgadnianie listy dozwolonych i blokowanych nadawców wiadomości e-mail z bieżącymi książkami adresowymi. Gdy funkcja Norton AntiSpam importuje adresy z książki adresowej programu Outlook lub programu Windows Mail, importowane są również adresy dostępne na liście bezpiecznych nadawców i liście blokowanych nadawców.

Program Norton 360 obsługuje integrację funkcji Norton AntiSpam z następującymi programami pocztowymi:

 • Microsoft Outlook 2002/2003/2007/2010

 • Outlook Express 6.0 lub nowszy

 • Windows Mail w systemie Windows Vista

  Program Norton 360 obsługuje jedynie 32-bitową wersję programu Microsoft Outlook 2010.

  Program Norton 360 nie dodaje żadnych opcji to paska narzędzi programu Windows Mail. Spam jest jednak identyfikowany i przenoszony do folderu Wiadomości-śmieci lub Norton AntiSpam.

Po udanej integracji program Outlook Express jest automatycznie ponownie uruchamiany.

Aby skonfigurować funkcję Integracja z programem pocztowym:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Integracja z programem pocztowym włącz lub wyłącz programy, z którymi ma zostać zintegrowany program Norton AntiSpam.

 4. Wybierz książki adresowe, które mają być automatycznie zaimportowane na listę dozwolonych.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1608238_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/04/2010