Inne produkty

Określanie limitu czasu bezczynności

Umożliwia określenie czasu, po którym program Norton 360 ma identyfikować komputer jako bezczynny Można wybrać wartość z zakresu od 1 do 30 minut. Gdy komputer nie będzie używany przez ten czas, program Norton 360 zidentyfikuje komputer jako bezczynny Następnie program Norton 360 uruchomi operacje wykonywane podczas bezczynności.

Po określeniu limitu czasu bezczynności można wyświetlać w oknie Norton - zadania pasek Odliczanie bezczynności, aby potwierdzić stan bezczynności komputera. Pasek Odliczanie bezczynności przedstawia stan bezczynności komputera.

Aby określić limit czasu bezczynności w oknie Ustawienia:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W wierszu Limit czasu bezczynności wybierz żądany czas z listy rozwijanej.

    W celu przejścia do opcji konieczne może być przewinięcie ekranu.

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Aby określić limit czasu bezczynności w oknie Norton - zadania:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Zadania.

  2. W oknie Zadania, w obszarze Zadania optymalizacji komputera kliknij pozycję Sprawdź funkcję Norton - zadania.

  3. W oknie Norton - zadania wybierz żądany czas z listy rozwijanej Limit czasu bezczynności.

  4. Kliknij przycisk Zamknij.

„Wykresy procesora i pamięci - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v16052251_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/10/2010