Inne produkty

Limit czasu bezczynności

Po zaplanowaniu uruchamiania skanowania podczas bezczynności program Norton 360 wykrywa bezczynność komputera i uruchamia skanowania w czasie bezczynności komputera. Użytkownik może określić limit czasu bezczynności, po którym program Norton 360 identyfikuje komputer jako bezczynny. Jeśli na przykład użytkownik określi limit czasu bezczynności równy 10 minutom i komputer nie będzie używany przez 10 minut, W takim przypadku program Norton 360 zidentyfikuje komputer jako bezczynny po 10 minutach. Można ustawić limit czasu bezczynności w zakresie od 1 minuty do 30 minut. Czas domyślny to 10 minut.

Po określeniu czasu można wyświetlać w oknie Norton - zadania pasek Odliczanie bezczynności, aby potwierdzić stan bezczynności komputera.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15977448_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2009