Inne produkty

Odinstalowanie programu Norton 360 Online

Program Norton 360 Online można usunąć z komputera na następujące sposoby:

 • Za pomocą Panelu sterowania systemu Windows.

 • Za pomocą menu Start.

Przed przystąpieniem do dezinstalacji programu Norton 360 Online należy wydrukować temat Pomocy dotyczący odinstalowywania. Podczas dezinstalacji nie można uzyskać dostępu do Pomocy online.

Jeśli zajdzie potrzeba ponownej instalacji programu Norton 360 Online na komputerze, należy najpierw odinstalować program Norton 360 Online z komputera. Produkt można ponownie zainstalować przy użyciu pliku instalacyjnego pobranego z internetowej witryny firmy Symantec albo za pomocą dysku z produktem. Aby ponownie zainstalować program Norton 360 Online, należy wykonać procedury instalacji opisane w Podręczniku użytkownika.

Aby odinstalować program Norton 360 Online przy użyciu Panelu sterowania systemu Windows:

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start > Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania systemu Windows wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows XP kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.

  • W systemie Windows Vista kliknij pozycję Programy i funkcje.

  • W systemie Windows 7 kliknij pozycję Programy > Programy i funkcje.

   Opcja Programy w systemie Windows 7 jest dostępna po kliknięciu opcji Kategoria na liście rozwijanej Wyświetl według.

 3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows XP kliknij pozycję Norton 360 Online, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.

  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij pozycję Norton 360 Online, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.

 4. Na wyświetlonej stronie, w obszarze Wybierz preferencje dezinstalacji, kliknij jedną z następujących opcji:

  Planuję ponowną instalację produktu marki Norton. Pozostaw moje ustawienia.

  Umożliwia zachowanie ustawień, haseł i preferencji funkcji produktu marki Norton przed odinstalowaniem programu Norton 360 Online.

  Tę opcję należy wybrać, jeśli planowane jest ponowne zainstalowanie programu Norton 360 Online lub innego produktu marki Norton.

  Usuń wszystkie dane użytkownika.

  Umożliwia całkowite usunięcie programu Norton 360 Online bez zapisywania ustawień, haseł i preferencji.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Ponownie uruchom teraz (zalecane), aby ponownie uruchomić komputer.

  • Aby ponownie uruchomić komputer później, kliknij opcję Ponownie uruchom komputer później.

  Program Norton 360 Online zostanie całkowicie odinstalowany dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Aby odinstalować program Norton 360 Online za pomocą menu Start:

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start > Wszystkie Programy > Norton 360 Online > Odinstaluj program Norton 360 Online.

 2. Na wyświetlonej stronie, w obszarze Wybierz preferencje dezinstalacji, kliknij jedną z następujących opcji:

  Planuję ponowną instalację produktu marki Norton. Pozostaw moje ustawienia.

  Umożliwia zachowanie ustawień, haseł i preferencji funkcji produktu marki Norton przed odinstalowaniem programu Norton 360 Online.

  Tę opcję należy wybrać, jeśli planowane jest ponowne zainstalowanie programu Norton 360 Online lub innego produktu marki Norton.

  Usuń wszystkie dane użytkownika.

  Umożliwia całkowite usunięcie programu Norton 360 Online bez zapisywania ustawień, haseł i preferencji.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Ponownie uruchom teraz (zalecane), aby ponownie uruchomić komputer.

  • Aby ponownie uruchomić komputer później, kliknij opcję Ponownie uruchom komputer później.

  Program Norton 360 Online zostanie całkowicie odinstalowany dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Program Norton 360 Online - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15972972_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2011