Inne produkty

Odinstalowanie programu Norton 360

Program Norton 360 można usunąć z komputera na następujące sposoby:

 • Za pomocą Panelu sterowania systemu Windows.

 • Za pomocą menu Start.

Przed przystąpieniem do dezinstalacji programu Norton 360 należy wydrukować temat Pomocy dotyczący odinstalowywania. Podczas dezinstalacji nie można uzyskać dostępu do Pomocy online.

Jeśli zajdzie potrzeba ponownej instalacji programu Norton 360 na komputerze, należy najpierw odinstalować program Norton 360 z komputera. Produkt można ponownie zainstalować przy użyciu pliku instalacyjnego pobranego z internetowej witryny firmy Symantec albo za pomocą dysku z produktem. Aby ponownie zainstalować program Norton 360, należy wykonać procedury instalacji opisane w Podręczniku użytkownika.

Aby odinstalować program Norton 360 przy użyciu Panelu sterowania systemu Windows:

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start > Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania systemu Windows wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows XP kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.

  • W systemie Windows Vista kliknij pozycję Programy i funkcje.

  • W systemie Windows 7 kliknij pozycję Programy > Programy i funkcje.

   Opcja Programy w systemie Windows 7 jest dostępna po kliknięciu opcji Kategoria na liście rozwijanej Wyświetl według.

 3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows XP kliknij pozycję Norton 360, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.

  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij pozycję Norton 360, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

 4. Na wyświetlonej stronie, w obszarze Wybierz preferencje dezinstalacji, kliknij jedną z następujących opcji:

  Planuję ponowną instalację produktu marki Norton w przyszłości. Pozostaw moje ustawienia.

  Umożliwia zachowanie ustawień, haseł i preferencji funkcji produktu marki Norton przed odinstalowaniem programu Norton 360.

  Tę opcję należy wybrać, jeśli planowane jest ponowne zainstalowanie programu Norton 360 lub innego produktu marki Norton.

  Usuń wszystkie dane użytkowników, włącznie z zapisanymi hasłami i zawartością kwarantanny.

  Umożliwia całkowite usunięcie programu Norton 360 bez zapisywania ustawień, haseł i preferencji.

 5. Aby odinstalować program Norton 360, kliknij przycisk Dalej.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie uruchomić komputer, kliknij opcję Uruchom komputer ponownie teraz (jest to zalecane).

  • Aby ponownie uruchomić komputer później, kliknij opcję Uruchom ponownie później.

   Program Norton 360 zostanie całkowicie odinstalowany dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Aby odinstalować program Norton 360 za pomocą menu Start:

 1. Na pasku zadań systemu kliknij przycisk Start > Wszystkie Programy > Norton 360 > Odinstaluj program Norton 360.

 2. Na wyświetlonej stronie, w obszarze Wybierz preferencje dezinstalacji, kliknij jedną z następujących opcji:

  Planuję ponowną instalację produktu marki Norton w przyszłości. Pozostaw moje ustawienia.

  Umożliwia zachowanie ustawień, haseł i preferencji funkcji produktu marki Norton przed odinstalowaniem programu Norton 360.

  Tę opcję należy wybrać, jeśli planowane jest ponowne zainstalowanie programu Norton 360 lub innego produktu marki Norton.

  Usuń wszystkie dane użytkowników, włącznie z zapisanymi hasłami i zawartością kwarantanny.

  Umożliwia całkowite usunięcie programu Norton 360 bez zapisywania ustawień, haseł i preferencji.

 3. Aby odinstalować program Norton 360, kliknij przycisk Dalej.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie uruchomić komputer, kliknij opcję Uruchom komputer ponownie teraz (jest to zalecane).

  • Aby ponownie uruchomić komputer później, kliknij opcję Uruchom ponownie później.

   Program Norton 360 zostanie całkowicie odinstalowany dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15972972_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/02/2010