Inne produkty

Eksportowanie lub importowanie informacji funkcji Historia zabezpieczeń

W oknie Historia zabezpieczeń nowe zdarzenia zastępują stare, gdy lista dzienników osiągnie maksymalny limit. Dlatego program Norton pozwala eksportować zdarzenia Historii zabezpieczeń do pliku, by można je było przejrzeć w dowolnym momencie.

Import lub eksport informacji Historii zabezpieczeń

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Historia.

 3. Aby wyeksportować, wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij przycisk Eksportuj.

   Aby wyeksportować elementy związane z kategorią, wybierz tę kategorię z rozwijanej listy Pokaż.

  • W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz format, nazwę i lokalizację pliku dziennika i kliknij przycisk Zapisz.

   Możesz wyeksportować dziennik do pliku .mcf lub .txt. Plik .mcf można wyświetlić tylko w oknie Historia zabezpieczeń.

 4. Aby importować, wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij opcję Importuj.

  • Przejdź do folderu zawierającego plik .mcf, który chcesz zaimportować. Plik zastąpi bieżącą listę Historii zabezpieczeń. Gdy skończysz, zamknij plik, aby powrócić do bieżącej listy Historia zabezpieczeń.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15967289
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021