Inne produkty

Skanowanie komunikatorów internetowych

Okno Skanowanie komunikatorów internetowych umożliwia dostosowanie skanowania plików odbieranych przy użyciu komunikatorów internetowych. Można wybrać obsługiwane komunikatory internetowe, za pomocą których odbierane są pliki. Program Norton 360 Online skanuje pliki odebrane za pomocą wybranych komunikatorów internetowych.

W celu uzyskania pełnej ochrony należy skonfigurować każdy nowy komunikator internetowy zainstalowany po zainstalowaniu programu Norton 360 Online.

Program Norton 360 Online automatycznie wyszukuje i włącza komunikator internetowy. W celu włączenia komunikatora internetowego można również użyć łącza tutaj.

Można wybrać następujące opcje dotyczące komunikatorów internetowych:

Yahoo! Messenger

Powoduje skanowanie plików odbieranych za pomocą komunikatora Yahoo! Messenger.

Obsługiwane są wersje od 5.0 do 6.1 oraz 9.0 lub nowsze.

AOL Instant Messenger-AIM

Powoduje skanowanie plików odbieranych za pomocą komunikatora AOL Instant Messenger.

Obsługiwane są wersje od 4.7 do 5.9.

MSN Messenger / Windows Live Messenger

Powoduje skanowanie plików odbieranych za pomocą komunikatora MSN Messenger.

Obsługiwane są wersje programu MSN Messenger od 6.0 do 14.0.

Funkcja Skanowanie komunikatorów internetowych nie jest obsługiwana w programie Windows Live Messenger 2011.

Cerulean Studios/Trillian

Powoduje skanowanie plików odbieranych za pomocą komunikatora Cerulean Studios/Trillian Messenger.

Obsługiwana jest wersja 3.1 lub nowsza.

W przypadku zainstalowania programu Trillian po zainstalowaniu programu Norton 360 Online należy ponownie uruchomić program Trillian, aby skanować pliki odbierane przy jego użyciu.

Utrzymywanie bezpieczeństwa komputera - informacje

Ustawienia skanowań i zagrożeń - informacje

Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15911853_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 17/10/2011