Inne produkty

Skanowanie komunikatorów internetowych

Okno Skanowanie komunikatorów internetowych umożliwia dostosowanie skanowania plików odbieranych przy użyciu komunikatorów internetowych. Można wybrać obsługiwane komunikatory internetowe, za pomocą których odbierane są pliki. Program Norton 360 skanuje pliki odebrane za pomocą wybranych komunikatorów internetowych.

W celu uzyskania pełnej ochrony należy skonfigurować każdy nowy komunikator internetowy zainstalowany po zainstalowaniu programu Norton 360.

Program Norton 360 automatycznie wyszukuje i włącza komunikator internetowy. W celu włączenia komunikatora internetowego można również użyć łącza tutaj.

Można wybrać następujące opcje dotyczące komunikatorów internetowych:

Yahoo! Messenger

Powoduje skanowanie plików odbieranych za pomocą komunikatora Yahoo! Messenger.

Obsługiwane są wersje od 5.0 do 6.1 oraz 9.0 lub nowsze.

AOL Instant Messenger-AIM

Powoduje skanowanie plików odbieranych za pomocą komunikatora AOL Instant Messenger.

Obsługiwane są wersje od 4.7 do 5.9.

MSN Messenger / Windows Live Messenger

Powoduje skanowanie plików odbieranych za pomocą komunikatora MSN Messenger.

Obsługiwana jest wersja MSN Messenger 6.0 lub nowsza.

Cerulean Studios/Trillian

Powoduje skanowanie plików odbieranych za pomocą komunikatora Cerulean Studios/Trillian Messenger.

Obsługiwane są wersje od 3.1 do 3.9.

W przypadku zainstalowania programu Trillian po zainstalowaniu programu Norton 360 należy ponownie uruchomić program Trillian, aby skanować pliki odbierane przy jego użyciu.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15911853_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/07/2010