Inne produkty

Automatyczne blokowanie włamań

Gdy wykryty zostanie atak, program Norton 360 automatycznie blokuje połączenie, aby zapewnić bezpieczeństwo komputera. Jeśli komputer ponawia ataki na komputer użytkownika, program Norton 360 włącza funkcję Automatyczne blokowanie włamań, aby zablokować ten komputer. Funkcja Automatyczne blokowanie przez ograniczony czas blokuje całą komunikację między komputerem użytkownika a atakującym komputerem.

Opcje w oknie Automatyczne blokowanie włamań umożliwiają włączanie i wyłączanie funkcji Automatyczne blokowanie włamań na określony czas. Zablokowane komputery można wyświetlać, odblokowywać lub ustawiać jako ograniczone. Do wyboru są następujące opcje:

Automatyczne blokowanie

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Automatyczne blokowanie włamań

Możliwe jest określenie czasu, przez który program Norton 360 ma blokować połączenia przychodzące z atakujących komputerów.

Komputery aktualnie zablokowane przez funkcję automatycznego blokowania

Powoduje wyświetlenie listy adresów IP automatycznie zablokowanych komputerów oraz działania podjętego wobec aktualnie zablokowanych komputerów

Odblokuj

Umożliwia odblokowanie komputera aktualnie zablokowanego przez funkcję Automatyczne blokowanie włamań.

Ogranicz

Umożliwia ograniczenie komputera aktualnie zablokowanego przez funkcję Automatyczne blokowanie włamań.

Jeśli użytkownik ograniczy komputer, program Norton 360 będzie stale blokować ruch między komputerem użytkownika a ograniczonym komputerem. Poziom zaufania można zmienić w oknie Mapa zabezpieczeń sieci.

„Wyłączanie lub włączanie funkcji automatycznego blokowania”

„Odblokowywanie automatycznie zablokowanych komputerów”

„Stałe blokowanie komputera zablokowanego przez funkcję automatycznego blokowania”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15911753_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2010