Inne produkty

Skanowanie antywirusowe poczty e-mail

Funkcja Skanowanie antywirusowe poczty e-mail zabezpiecza komputer użytkownika przed zagrożeniami wysyłanymi i odbieranymi w formie załącznika. W oknie Skanowanie antywirusowe poczty elektronicznej można określić sposób działania programu Norton 360 Online podczas skanowania wiadomości e-mail. W zależności od opcji wybranych przez użytkownika, program Norton 360 Online automatycznie skanuje wysyłane lub odbierane wiadomości e-mail.

Program Norton 360 Online obsługuje wszystkie programy pocztowe korzystające z protokołów komunikacyjnych POP3 lub SMTP.

Program Norton 360 Online skanuje pocztę elektroniczną, monitorując port komunikacyjny używany do przesyłania poczty elektronicznej i przechwytując transmisje poczty. Przychodzące wiadomości e-mail są przekazywane do programu pocztowego dopiero po ich przeskanowaniu. Jeżeli przychodząca wiadomość zawiera duży załącznik, program pocztowy może nie odbierać danych przez kilka minut. Może to spowodować przekroczenie limitu czasu programu pocztowego. Po włączeniu ochrony przed przekroczeniem limitu czasu program Norton 360 Online regularnie potwierdza połączenie z programem pocztowym, co zapobiega przekroczeniu limitu.

Funkcja ochrony przed przekroczeniem limitu czasu powoduje umieszczenie ukrytego tekstu w nagłówku wiadomości poczty elektronicznej. Tekst ten powinien zostać usunięty przez program pocztowy.

W oknie Skanowanie poczty elektronicznej dostępne są następujące opcje:

Skanowane elementy

Skanowane elementy można określić za pomocą następujących opcji:

 • Skanuj przychodzące wiadomości e-mail

  Powoduje automatyczne skanowanie wszystkich załączników odbieranych wiadomości e-mail w poszukiwaniu zagrożeń.

 • Skanuj wychodzące wiadomości e-mail

  Powoduje automatyczne skanowanie wszystkich załączników wysyłanych wiadomości e-mail w poszukiwaniu zagrożeń.

Sposób zwiększania poziomu ochrony

Ochronę poczty elektronicznej można zwiększyć za pomocą następujących opcji:

 • Skanuj wychodzące wiadomości w poszukiwaniu możliwych robaków

  Włącza skanowanie wszystkich wychodzących wiadomości e-mail w poszukiwaniu robaków i wyświetlanie alertów w przypadku wykrycia zagrożenia.

 • Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia wychodzącego

  Jeśli program Norton 360 Online wykryje zagrożenie w wychodzącej wiadomości e-mail, dostępne są następujące opcje:

  • Automatycznie usuwaj [zalecane]

   Zapewnia lepszą ochronę, automatycznie usuwając z komputera wykryte możliwe robaki pocztowe bez udziału użytkownika.

  • Zapytaj, co należy zrobić

   Zapewnia najwyższy stopień kontroli w razie wykrycia możliwego robaka pocztowego. Na każdym etapie procesu reagowania na zagrożenie użytkownik wybiera czynności do wykonania. Wyświetlane jest okno zawierające szczegóły wszystkich podjętych działań.

Sposób postępowania podczas skanowania wiadomości e-mail

Można użyć następujących opcji:

 • Chroń przed przekroczeniem limitów czasu

  Zapobiega wyświetlaniu komunikatów o błędzie przekroczenia limitu czasu w programie obsługującym pocztę elektroniczną, gdy program Norton 360 Online skanuje bardzo duże załączniki.

 • Wyświetlaj wskaźnik postępu

  Powoduje wyświetlanie okna postępu podczas skanowania wychodzących wiadomości e-mail przez program Norton 360 Online.

Norton AntiSpam - informacje

Ustawienia skanowań i zagrożeń - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15911615_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/10/2011