Inne produkty

Wyświetlanie szczegółów urządzenia

Mapa zabezpieczeń sieci umożliwia wyświetlenie szczegółów zdalnie monitorowanych komputerów. Można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Stan konfiguracji funkcji ochrony, takich jak Automatyczna ochrona, Zapobieganie włamaniom i skanowanie poczty elektronicznej

 • Stan konfiguracji aktualizacji definicji, takich jak Automatyczna usługa LiveUpdate i Szybkie aktualizacje

 • Numer wersji produktu marki Norton

 • Stan subskrypcji produktu marki Norton

 • Stan konfiguracji funkcji ochrony transakcji, takich jak Sejf tożsamości i Ochrona przed wyłudzeniem danych

 • Ostatnich pięć zagrożeń wykrytych przez system ochrony antywirusowej

Aby wyświetlić szczegóły urządzenia:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W wierszu Mapa zabezpieczeń sieci kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Mapa zabezpieczeń sieci, w obszarze mapy sieci kliknij urządzenie, którego szczegóły chcesz wyświetlić.

  Możliwe jest wyświetlenie szczegółów jedynie komputerów monitorowanych zdalnie.

 5. W sekcji szczegółów urządzenia, obok pozycji Kategoria kliknij pozycję Szczegóły.

 6. W oknie Szczegóły urządzenia sprawdź szczegóły urządzenia.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Wyświetlanie urządzeń na mapie zabezpieczeń sieci

Konfigurowanie funkcji Zdalne monitorowanie

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15910143_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/03/2011