Inne produkty

Wyświetlanie szczegółów urządzenia

Mapa zabezpieczeń sieci umożliwia wyświetlenie szczegółów zdalnie monitorowanych komputerów. Można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Stan konfiguracji funkcji ochrony, takich jak Automatyczna ochrona, Zapobieganie włamaniom i skanowanie poczty elektronicznej

 • Stan konfiguracji aktualizacji definicji, takich jak Automatyczna usługa LiveUpdate i Szybkie aktualizacje

 • Numer wersji produktu marki Norton

 • Stan subskrypcji produktu marki Norton

 • Stan konfiguracji funkcji ochrony transakcji, takich jak Sejf tożsamości i Ochrona przed wyłudzeniem danych

 • Ostatnich pięć zagrożeń wykrytych przez system ochrony antywirusowej

Aby wyświetlić szczegóły urządzenia:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W wierszu Mapa zabezpieczeń sieci kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Mapa zabezpieczeń sieci, w obszarze mapy sieci kliknij urządzenie, którego szczegóły chcesz wyświetlić.

  Możliwe jest wyświetlenie szczegółów jedynie komputerów monitorowanych zdalnie.

 5. W sekcji szczegółów urządzenia, obok pozycji Kategoria kliknij pozycję Szczegóły.

 6. W oknie Szczegóły urządzenia sprawdź szczegóły urządzenia.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

„Wyświetlanie urządzeń na mapie zabezpieczeń sieci”

„Konfigurowanie funkcji Zdalne monitorowanie”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15910143_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 16/04/2010