Norton Autofix

Program Norton Autofix oferuje szeroki zakres opcji pomocy technicznej i obsługi klientów. Po kliknięciu opcji Uzyskaj pomoc w menu rozwijanym Pomoc program Norton Autofix przeprowadza skanowanie szybkie komputera i eliminuje problemy bez interwencji użytkownika. Jeśli problem nie ustąpi, można użyć opcji Otwórz witrynę internetową pomocy technicznej w oknie Norton Autofix, aby przejść do internetowej witryny pomocy technicznej dla produktów marki Norton w celu uzyskania dodatkowej pomocy technicznej online oraz danych kontaktowych.

Opcje pomocy technicznej mogą się różnić w zależności od języka lub produktu.

W celu używania programu Norton Autofix należy połączyć się z Internetem. Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy w programie Norton 360 Online. Po uruchomieniu programu Norton Autofix program Norton 360 Online sprawdza dostępność połączenia internetowego i aktualizacji.

Po kliknięciu opcji Uzyskaj pomoc program Norton 360 Online sprawdza połączenie internetowe. W razie problemów z połączeniem internetowym program Norton 360 Online zaleca wykonanie następujących czynności:

  • Sprawdź kabel sieciowy

  • Sprawdź ustawienia sieci bezprzewodowej

  • Sprawdź kartę sieciową

  • Sprawdź modem DSL lub kablowy

Jeśli problem nie ustąpi, Kliknij przycisk Ponów próbę, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Program Norton Autofix - informacje

Rozwiązywanie problemów przy użyciu programu Norton Autofix

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v15756942_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 07/11/2011