Norton Autofix

Program Norton Autofix oferuje szeroki zakres opcji pomocy technicznej i obsługi klientów. Po kliknięciu opcji Uzyskaj pomoc w menu rozwijanym Pomoc program Norton Autofix przeprowadza skanowanie szybkie komputera i eliminuje problemy bez interwencji użytkownika. Jeśli problem nie ustąpi, można użyć opcji Otwórz witrynę internetową pomocy technicznej w oknie Norton Autofix, aby przejść do internetowej witryny pomocy technicznej dla produktów marki Norton w celu uzyskania dodatkowej pomocy technicznej online oraz danych kontaktowych.

Opcje pomocy technicznej mogą się różnić w zależności od języka lub produktu.

W celu używania programu Norton Autofix należy połączyć się z Internetem. Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy w programie Norton 360 Online. Po uruchomieniu programu Norton Autofix program Norton 360 Online sprawdza dostępność połączenia internetowego i aktualizacji.

Po kliknięciu opcji Uzyskaj pomoc program Norton 360 Online sprawdza połączenie internetowe. W razie problemów z połączeniem internetowym program Norton 360 Online zaleca wykonanie następujących czynności:

  • Sprawdź kabel sieciowy

  • Sprawdź ustawienia sieci bezprzewodowej

  • Sprawdź kartę sieciową

  • Sprawdź modem DSL lub kablowy

Jeśli problem nie ustąpi, Kliknij przycisk Ponów próbę, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Program Norton Autofix - informacje

Rozwiązywanie problemów przy użyciu programu Norton Autofix

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15756942_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 07/11/2011