Inne produkty

Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia

Funkcja Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia oferuje szeroki zakres opcji pomocy technicznej i obsługi klientów. W celu przeprowadzenia skanowania szybkiego i wyeliminowania problemów można użyć opcji Rozpocznij sesję pomocy technicznej w oknie Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli problem nie ustąpi, można użyć łącza Witryna internetowa pomocy technicznej u dołu okna Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia, aby przejść do internetowej witryny pomocy technicznej w celu uzyskania dodatkowej pomocy technicznej online oraz danych kontaktowych.

Opcje pomocy technicznej mogą się różnić w zależności od języka lub produktu.

W celu uzyskania dostępu do opcji funkcji Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia należy połączyć się z Internetem. Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy w programie Norton 360. Po uruchomieniu funkcji Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia program Norton 360 sprawdza dostępność połączenia internetowego i aktualizacji.

Po kliknięciu opcji Uzyskaj pomoc program Norton 360 sprawdza połączenie internetowe. W razie problemów z połączeniem internetowym program Norton 360 zaleca wykonanie następujących czynności:

  • Sprawdź kabel sieciowy

  • Sprawdź ustawienia sieci bezprzewodowej

  • Sprawdź kartę sieciową

  • Zresetuj modem DSL lub kablowy

Jeśli problem nie ustąpi, kliknij pozycję Kontynuuj i wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje w celu zwolnienia i odnowienia ustawień protokołu IP.

Jeśli problem nadal nie ustąpi, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W lewym okienku wybierz region, a następnie kraj. W celu skontaktowania się z zespołem pomocy technicznej można użyć danych kontaktowych wyświetlanych w prawym okienku.

  • Kliknij przycisk Ponów próbę, aby ponowić próbę.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15756942_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2010