Inne produkty

Ustawienia sieciowego serwera proxy

Serwer proxy kontroluje dostęp do Internetu oraz zapobiega dostępowi komputerów zewnętrznych do sieci użytkownika. W sieci, w której do łączenia się z Internetem używany jest serwer proxy, należy w tym oknie podać szczegóły serwera proxy. Funkcje produktu marki Norton wymagające połączenia z Internetem będą działać prawidłowo dopiero po skonfigurowaniu szczegółów serwera proxy. Na przykład funkcja Norton Insight używa podanych ustawień serwera proxy w celu komunikacji z serwerami firmy Symantec.

Jeśli w sieci stosowane są w celu zarządzania dostępem do Internetu skrypty automatycznej konfiguracji, można podać adres URL wymaganego pliku PAC (Proxy Automatic Configuration). Plik PAC zawiera kod umożliwiający przeglądarce stosowanie różnych ustawień serwera proxy w przypadku różnych witryn internetowych. Plik zawiera wyrazy, które mają być filtrowane i blokowane podczas korzystania z Internetu. Można także wybrać opcję umożliwiającą przeglądarce automatyczne wykrywanie ustawień serwera proxy. Aby stosować ręczne ustawienia w sieci, należy wyłączyć opcje w obszarze Automatyczna konfiguracja.

W celu podania ustawień serwera proxy należy użyć następujących sekcji okna:

Automatyczna konfiguracja

Umożliwia określenie adresu URL automatycznej konfiguracji lub skryptu w celu zarządzania dostępem do Internetu.

Dostępne są następujące opcje:

 • Automatycznie wykrywaj ustawienia

  Umożliwia przeglądarce automatyczne wykrywanie ustawień sieciowych.

  Opcję tę należy wyłączyć, aby ręczne ustawienia połączeń sieciowych nie były pomijane.

 • Użyj skryptu automatycznej konfiguracji

  Umożliwia przeglądarce użycie adresu URL automatycznej konfiguracji lub skryptu w celu zarządzania dostępem usługi LiveUpdate do Internetu.

  W polu Adres URL należy podać adres URL protokołu HTTP lub skryptu wymaganego pliku PAC (na przykład file://c:/Proxy.pac).

Ustawienia serwera proxy

Umożliwiają podanie szczegółów ustawień serwera proxy.

W obszarze Ustawienia serwera proxy zaznacz pole wyboru Korzystaj z serwera proxy dla połączeń HTTP i wykonaj następujące czynności:

 • W polu Adres wpisz adres URL lub adres IP serwera proxy.

 • W polu Port wpisz numer portu serwera proxy.

  Należy podać wartość z zakresu od 1 do 65535.

Uwierzytelnianie

Umożliwia połączenie z Internetem za pośrednictwem serwera wymagającego uwierzytelnienia.

Do wpisania szczegółów uwierzytelniania służą pola Nazwa użytkownika i Hasło.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15708050_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/08/2010