Ustawienia sieciowego serwera proxy

Serwer proxy kontroluje dostęp do Internetu oraz zapobiega dostępowi komputerów zewnętrznych do sieci użytkownika. W sieci, w której do łączenia się z Internetem używany jest serwer proxy, należy w tym oknie podać szczegóły serwera proxy. Funkcje produktu marki Norton wymagające połączenia z Internetem będą działać prawidłowo dopiero po skonfigurowaniu szczegółów serwera proxy. Na przykład funkcja Norton Insight używa podanych ustawień serwera proxy w celu komunikacji z serwerami firmy Symantec.

Jeśli w sieci stosowane są w celu zarządzania dostępem do Internetu skrypty automatycznej konfiguracji, można podać adres URL wymaganego pliku PAC (Proxy Automatic Configuration). Plik PAC zawiera kod umożliwiający przeglądarce stosowanie różnych ustawień serwera proxy w przypadku różnych witryn internetowych. Plik zawiera wyrazy, które mają być filtrowane i blokowane podczas korzystania z Internetu. Można także wybrać opcję umożliwiającą przeglądarce automatyczne wykrywanie ustawień serwera proxy. Aby stosować ręczne ustawienia w sieci, należy wyłączyć opcje w obszarze Automatyczna konfiguracja.

W celu podania ustawień serwera proxy należy użyć następujących sekcji okna:

Automatyczna konfiguracja

Umożliwia określenie adresu URL automatycznej konfiguracji lub skryptu w celu zarządzania dostępem do Internetu.

Dostępne są następujące opcje:

 • Automatycznie wykrywaj ustawienia

  Umożliwia przeglądarce automatyczne wykrywanie ustawień sieciowych.

  Opcję tę należy wyłączyć, aby ręczne ustawienia połączeń sieciowych nie były pomijane.

 • Użyj skryptu automatycznej konfiguracji

  Umożliwia przeglądarce użycie adresu URL automatycznej konfiguracji lub skryptu w celu zarządzania dostępem usługi LiveUpdate do Internetu.

  W polu Adres URL należy podać adres URL protokołu HTTP lub skryptu wymaganego pliku PAC (na przykład file://c:/Proxy.pac).

Ustawienia serwera proxy

Umożliwiają podanie szczegółów ustawień serwera proxy.

W obszarze Ustawienia serwera proxy zaznacz pole wyboru Korzystaj z serwera proxy dla połączeń HTTP i wykonaj następujące czynności:

 • W polu Adres wpisz adres URL lub adres IP serwera proxy.

 • W polu Port wpisz numer portu serwera proxy.

  Należy podać wartość z zakresu od 1 do 65535.

Uwierzytelnianie

Umożliwia połączenie z Internetem za pośrednictwem serwera wymagającego uwierzytelnienia.

Do wpisania szczegółów uwierzytelniania służą pola Nazwa użytkownika i Hasło.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v15708050_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/08/2010