Konfigurowanie ustawień sieciowego serwera proxy

Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy podać szczegóły serwera proxy. Okno Ustawienia sieciowego serwera proxy umożliwia wprowadzenie ustawień automatycznej konfiguracji, ustawień serwera proxy i ustawień uwierzytelniania na serwerze proxy. Za pomocą okna Ustawienia sieciowego serwera proxy można nawiązać połączenie z Internetem podczas wykonywania zadań takich, jak aktywacja produktu lub uzyskiwanie dostępu do opcji pomocy technicznej.

Aby skonfigurować ustawienia sieciowego serwera proxy:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W wierszu Ustawienia sieciowego serwera proxy kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Ustawienia sieciowego serwera proxy wykonaj następujące czynności:

  • Aby przeglądarka automatycznie wykrywała ustawienia połączenia sieciowego, w obszarze Automatyczna konfiguracja zaznacz opcję Automatycznie wykrywaj ustawienia.

  • Jeśli serwer proxy wymaga adresu URL automatycznej konfiguracji, w obszarze Automatyczna konfiguracja zaznacz opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji. Wpisz adres URL (na przykład file://c:/Proxy.pac) w polu Adres URL.

  • Jeśli w sieci stosowany jest serwer proxy, w obszarze Ustawienia serwera proxy zaznacz opcję Korzystaj z serwera proxy dla połączeń HTTP. W polu Adres wpisz adres URL lub adres IP serwera proxy, a w polu Port wpisz numer portu serwera proxy. Można podać wartość z zakresu od 1 do 65535.

  • Jeżeli serwer proxy wymaga nazwy użytkownika i hasła, zaznacz opcję Wymagana autoryzacja do połączenia poprzez zaporę lub serwer proxy w obszarze Uwierzytelnianie. Wpisz nazwę użytkownika w polu Nazwa użytkownika i hasło w polu Hasło.

 5. W oknie Ustawienia sieciowego serwera proxy kliknij przycisk Zastosuj.

„Usługa LiveUpdate - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v15707976_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/08/2010