Inne produkty

Konfigurowanie ustawień sieciowego serwera proxy

Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy podać szczegóły serwera proxy. Okno Ustawienia sieciowego serwera proxy umożliwia wprowadzenie ustawień automatycznej konfiguracji, ustawień serwera proxy i ustawień uwierzytelniania na serwerze proxy. Za pomocą okna Ustawienia sieciowego serwera proxy można nawiązać połączenie z Internetem podczas wykonywania zadań takich, jak aktywacja produktu lub uzyskiwanie dostępu do opcji pomocy technicznej.

Aby skonfigurować ustawienia sieciowego serwera proxy:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W wierszu Ustawienia sieciowego serwera proxy kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Ustawienia sieciowego serwera proxy wykonaj następujące czynności:

  • Aby przeglądarka automatycznie wykrywała ustawienia połączenia sieciowego, w obszarze Automatyczna konfiguracja zaznacz opcję Automatycznie wykrywaj ustawienia.

  • Jeśli serwer proxy wymaga adresu URL automatycznej konfiguracji, w obszarze Automatyczna konfiguracja zaznacz opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji. Wpisz adres URL (na przykład file://c:/Proxy.pac) w polu Adres URL.

  • Jeśli w sieci stosowany jest serwer proxy, w obszarze Ustawienia serwera proxy zaznacz opcję Korzystaj z serwera proxy dla połączeń HTTP. W polu Adres wpisz adres URL lub adres IP serwera proxy, a w polu Port wpisz numer portu serwera proxy. Można podać wartość z zakresu od 1 do 65535.

  • Jeżeli serwer proxy wymaga nazwy użytkownika i hasła, zaznacz opcję Wymagana autoryzacja do połączenia poprzez zaporę lub serwer proxy w obszarze Uwierzytelnianie. Wpisz nazwę użytkownika w polu Nazwa użytkownika i hasło w polu Hasło.

 5. W oknie Ustawienia sieciowego serwera proxy kliknij przycisk Zastosuj.

„Usługa LiveUpdate - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15707976_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/08/2010