Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji Szybkie aktualizacje

Szybkie aktualizacje zapewniają pobieranie częstych, małych aktualizacji co 5 minut między pełnymi aktualizacjami. Opcja Szybkie aktualizacje powinna być zawsze włączona. Funkcja ta chroni przed najnowszymi zagrożeniami bez obniżania wydajności systemu ani przerywania pracy w trybie online.

Do pobierania najnowszych aktualizacji definicji przy użyciu funkcji Szybkie aktualizacje niezbędne jest połączenie z Internetem. Funkcję Szybkie aktualizacje można włączyć lub wyłączyć tylko wtedy, gdy włączona jest automatyczna usługa LiveUpdate.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Szybkie aktualizacje:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

  3. W oknie ustawień Ochrona antywirusowa kliknij pozycję Ochrona przed programami typu spyware i aktualizacje.

  4. W obszarze Automatyczna usługa LiveUpdate, w wierszu Szybkie aktualizacje wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby wyłączyć funkcję Szybkie aktualizacje, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

    • Aby włączyć funkcję Szybkie aktualizacje, przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

  5. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

  6. Kliknij przycisk Zamknij.

Szybkie aktualizacje - informacje

Usługa LiveUpdate - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15707710_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/10/2011