Inne produkty

Tworzenie harmonogramu pełnego skanowania systemu

Program Norton 360 Online automatycznie wykrywa stan bezczynności komputera i uruchamia pełne skanowanie systemu. Pełne skanowanie systemu chroni komputer przed infekcją bez obniżania wydajności komputera. Można zaplanować uruchamianie pełnego skanowania systemu w określonym czasie lub okresowo.

Pełne skanowanie systemu można zaplanować w oknie Skanowania.

Aby utworzyć harmonogram pełnego skanowania systemu :

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

  2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowania komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

  3. Kliknij pozycję Przejdź.

  4. W oknie Skanowania, w kolumnie Edytuj skanowanie kliknij ikonę edycji obok pozycji Pełne skanowanie systemu.

  5. W oknie Edycja skanowania, w obszarze Kiedy chcesz uruchamiać skanowanie ustaw żądaną częstotliwość i czas uruchamiania skanowania.

    Większość opcji częstotliwości zawiera dodatkowe opcje, umożliwiające bardziej szczegółowe zdefiniowanie harmonogramu. Ustaw dodatkowe opcje zgodnie z potrzebami.

  6. Kliknij przycisk OK.

Harmonogramy skanowania - informacje

Uruchamianie pełnego skanowania systemu

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15672755_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2011