Inne produkty

Edycja skanowania niestandardowego

Możliwe jest edytowanie utworzonego skanowania. Można uwzględnić w skanowaniu dodatkowe pliki lub foldery albo usunąć pliki i foldery, które nie powinny być skanowane. Można także zmienić nazwę skanowania.

Skanowanie niestandardowe można edytować w oknie Skanowania.

Aby edytować skanowanie niestandardowe:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

  2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowania komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

  3. Kliknij pozycję Przejdź.

  4. W oknie Skanowania, w kolumnie Edytuj skanowanie kliknij ikonę edycji obok skanowania niestandardowego, które chcesz zmodyfikować.

  5. W oknie Edycja skanowania, na karcie Skanowane elementy wybierz elementy, które chcesz skanować. Wybieranie skanowanych elementów

  6. Na karcie Harmonogram skanowania ustaw żądaną częstotliwość i czas uruchamiania skanowania. Planowanie skanowania

  7. Na karcie Opcje skanowania skonfiguruj żądane opcje skanowania. Konfigurowanie opcji skanowania

  8. Kliknij przycisk OK.

Skanowania niestandardowe - informacje

Tworzenie skanowania niestandardowego

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15672377_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2011