Utworzono profil

Natychmiast po utworzeniu profilu sejfu tożsamości funkcja Sejf tożsamości umożliwia importowanie danych logowania zapisanych w programie Internet Explorer.

Firma Symantec zaleca zaimportowanie danych logowania z programu Internet Explorer.

Aby zaimportować dane logowania, należy użyć opcji Tak.

Zaimportowane dane logowania są wyświetlane w menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton oraz w oknie Zarządzanie danymi logowania. Importowanych danych logowania można używać w taki sam sposób, jak utworzonych danych logowania.

„Importowanie danych logowania”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v15655495_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/03/2010