Inne produkty

Utworzono profil

Natychmiast po utworzeniu profilu sejfu tożsamości funkcja Sejf tożsamości umożliwia importowanie danych logowania zapisanych w programie Internet Explorer.

Firma Symantec zaleca zaimportowanie danych logowania z programu Internet Explorer.

Aby zaimportować dane logowania, należy użyć opcji Tak.

Zaimportowane dane logowania są wyświetlane w menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton oraz w oknie Zarządzanie danymi logowania. Importowanych danych logowania można używać w taki sam sposób, jak utworzonych danych logowania.

„Importowanie danych logowania”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15655495_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/03/2010