Inne produkty

Norton - zadania

Okno Norton - zadania umożliwia wyświetlanie i monitorowanie wszystkich przeprowadzanych w tle zadań, które produkt Norton 360 uruchamia w czasie bezczynności. Dostępne są następujące szczegóły:

Norton - zadania

Przedstawia proces produktu marki Norton aktualnie uruchomiony w tle.

Ikona wyświetlana przed nazwą zadania wykonywanego w tle umożliwia jego uruchomienie lub zatrzymanie. Zadanie wykonywane w tle można uruchomić lub zatrzymać w dowolnej chwili.

Ostatnie uruchomienie

Przedstawia sygnaturę czasową procesu produktu marki Norton.

Można wyświetlić szczegóły takie, jak data i godzina ostatniego uruchomienia zadania wykonywanego w tle. Informacje te ułatwiają podjęcie decyzji, czy należy uruchomić zadanie wykonywane w tle, czy też zaczekać, aż program Norton 360 uruchomi zadanie w czasie bezczynności.

Czas trwania

Przedstawia czas, przez który proces produktu marki Norton był ostatnio uruchomiony.

Można sprawdzić czas, przez który uruchomione było ostatnio zadanie wykonywane w tle. Informacje te ułatwiają ocenę czasu niezbędnego do wykonania zadania wykonywanego w tle.

Uruchomiono podczas bezczynności

Wskazuje, czy proces produktu marki Norton był uruchomiony podczas bezczynności.

Informacje te ułatwiają sprawdzenie, czy zadanie było już uruchamiane w czasie bezczynności, czy też należy je uruchomić.

Stan

Przedstawia stan procesu produktu marki Norton.

Można wyświetlić szczegółowe informacje ukończeniu zadania. Można także sprawdzić typ zasilania niezbędny do uruchomienia zadania wykonywanego w tle.

Oprócz wyświetlania i monitorowania szczegółów zadań wykonywanych w tle, w oknie Norton - zadania można użyć następujących opcji:

Limit czasu bezczynności

Umożliwia określenie limitu czasu bezczynności, po którym program Norton 360 identyfikuje komputer jako bezczynny

Można ustawić limit czasu bezczynności w zakresie od 1 minuty do 30 minut. Czas domyślny to 10 minut.

Odliczanie bezczynności

Umożliwia potwierdzenie stanu bezczynności komputera

Po określeniu limitu czasu bezczynności można wyświetlać pasek Odliczanie bezczynności, aby potwierdzić, że komputer osiąga stan bezczynności po określonym czasie.

Tryb dyskretny

Umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu dyskretnego na określony czas

Po włączeniu funkcji Tryb dyskretny program Norton 360 pomija wyświetlanie wszystkich alertów i wstrzymuje operacje przeprowadzane w tle na czas określony przez użytkownika. Po upływie określonego czasu program Norton 360 wyłącza tryb dyskretny. Tryb dyskretny można ręcznie wyłączyć w dowolnej chwili. Wstrzymane operacje są wznawiane po wyłączeniu trybu dyskretnego.

Można także wyświetlić wykres procesora i wykres pamięci, aby uzyskać dane dotyczące wydajności komputera. Dostępne są następujące opcje:

Karta Procesor

Zawiera wykres przedstawiający ogólne wykorzystanie procesora i wykorzystanie procesora przez produkt marki Norton

Karta Pamięć

Zawiera wykres przedstawiający ogólne wykorzystanie pamięci i wykorzystanie pamięci przez produkt marki Norton

Powiększenie

Umożliwia wyświetlenie powiększonego widoku lub danych historycznych wykresu procesora albo wykresu pamięci

Można użyć następujących opcji w obszarze Powiększ:

 • 10 min

  Umożliwia wyświetlenie powiększonego widoku wykorzystania procesora lub pamięci z ostatnich 10 minut

 • 30 min

  Umożliwia wyświetlenie powiększonego widoku wykorzystania procesora lub pamięci z ostatnich 30 minut

 • 90 min

  Umożliwia wyświetlenie domyślnego okresu wydajności równego 90 minutom

 • 1 d

  Umożliwia wyświetlenie historycznych danych wykorzystania procesora lub pamięci z ostatniej doby

 • 1 t

  Umożliwia wyświetlenie historycznych danych wykorzystania procesora lub pamięci z ostatniego tygodnia

 • 1 m

  Umożliwia wyświetlenie historycznych danych wykorzystania procesora lub pamięci z ostatniego miesiąca

Po kliknięciu w dowolnym miejscu wykresu program Norton 360 wyświetla listę procesów wykorzystujących najwięcej zasobów komputera w danym punkcie czasowym. Można kliknąć proces dostępny na liście, aby uzyskać więcej informacji o procesie w oknie Informacje o pliku.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15625365_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 14/10/2010