Inne produkty

Wykresy procesora i pamięci - informacje

Program Norton 360 Online monitoruje ogólne wykorzystanie procesora i pamięci systemowej oraz wykorzystanie procesora i pamięci przez produkt marki Norton. Program Norton 360 Online wyświetla szczegóły na wykresach procesora i pamięci. Wykresy procesora i pamięci są generowanymi w czasie rzeczywistym wykresami wykorzystania procesora i pamięci.

Na wykresie przedstawiony jest czas około 90 minut lub od chwili uruchomienia komputera. Dane na wykresie są aktualizowane co 15 sekund. Wykres przebiega od prawej do lewej, a najnowsze dane pojawiają się na prawym krańcu wykresu. Niebieski wzór na wykresie przedstawia ogólne obciążenie systemu, a żółty wzór przedstawia obciążenie przez produkt marki Norton. Szare bloki oznaczone jako Bezczynny wskazują okres bezczynności komputera. Szare bloki obejmują okres, gdy komputer jest wyłączony, wstrzymany lub wylogowani są z niego użytkownicy.

Wykres przedstawia domyślnie wydajność z 90 minut. Za pomocą opcji Powiększenie użytkownik może określić interesujący go region wykresu. Za pomocą opcji Powiększenie można uzyskać powiększony widok wykresu lub danych historycznych. Na przykład po wybraniu opcji 10 min program Norton 360 Online wyświetli powiększony widok wykresu procesora lub wykresu pamięci z ostatnich 10 minut. Po wybraniu opcji 1D program Norton 360 Online wyświetli dane historyczne z ostatniej doby.

Po kliknięciu w dowolnym miejscu wykresu procesora lub pamięci program Norton 360 Online wyświetla listę procesów wykorzystujących najwięcej zasobów w danym punkcie czasowym. Wyświetlany jest również procent wykorzystania przez poszczególne procesy. Można kliknąć proces dostępny na liście, aby uzyskać więcej informacji w oknie Informacje o pliku.

W oknie Informacje o pliku wyświetlane są następujące informacje o procesie:

  • Nazwa pliku, numer wersji, podpis cyfrowy i data zainstalowania procesu.

  • Data ostatniego użycia procesu i czy jest to plik startowy.

  • Szczegóły dotyczące stabilności.

  • Poziom zaufania.

  • Szczegóły wykorzystania zasobów.

  • Działania podjęte przez proces w systemie.

Ponadto w oknie Informacje o pliku wyświetlany jest wykres obciążenia procesora i szczegóły wykorzystania zasobów przez uruchomione procesy. Wykres przedstawia ogólne wykorzystanie procesora w systemie w rozbiciu na procesy.

Wyświetlanie wykresów procesora i pamięci

Uzyskiwanie historycznych danych wykorzystania procesora i pamięci

Identyfikowanie zasobożernych procesów

Funkcja System Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15624757_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011