Inne produkty

Tryb dyskretny - informacje

Program Norton 360 Online zawiera wiele rozwiązań i funkcji obsługujących wykryte wirusy i inne zagrożenia bezpieczeństwa. Program Norton 360 Online informuje także użytkownika, za pomocą alertów i powiadomień, w jaki sposób zostały wykryte i wyeliminowane wirusy i inne zagrożenia bezpieczeństwa. Podczas wykonywania ważnych zadań na komputerze użytkownicy zazwyczaj wolą nie otrzymywać żadnych alertów. Alerty i powiadomienia są pomijane, a większość operacji wykonywanych w tle zostaje tymczasowo wstrzymana przez program Norton 360 Online, w zależności od włączonych ustawień trybu dyskretnego.

W programie Norton 360 Online dostępne są następujące opcje ustawień trybu dyskretnego:

Tryb dyskretny

Program Norton 360 Online umożliwia ręczne włączenie opcji trybu dyskretnego na określony czas.

Wykrywanie pełnego ekranu

Opcja ta jest włączana automatycznie, gdy program Norton 360 Online wykryje aplikację pełnoekranową i wyłączana, gdy użytkownik przestanie używać aplikacji pełnoekranowej.

Tryb cichy

Program Norton 360 Online automatycznie włącza tę opcję po wykryciu zadania nagrywania dysku lub zadania nagrywania telewizji w systemie Media Center. Program Norton 360 Online automatycznie włącza tryb cichy również wtedy, gdy użytkownik uruchomi program dodany do listy Programy trybu cichego. Program Norton 360 Online wyłącza tryb cichy po ukończeniu sesji nagrywania dysku lub sesji nagrywania programu telewizyjnego. Tryb cichy jest również wyłączany, gdy program Norton 360 Online przestaje wykrywać uruchomione wystąpienia programów dodanych do listy Programy trybu cichego.

Ikona programu Norton 360 Online wyświetla stan włączenia trybu dyskretnego w obszarze powiadomień na prawym krańcu paska zadań. Gdy włączony jest tryb dyskretny, ikona przybiera kształt sierpa. Program Norton 360 Online powiadamia również o wyłączeniu trybu dyskretnego.

Zestawienie sesji trybu dyskretnego można sprawdzić w obszarze kategorii Najnowsza historia, Pełna historia i Tryb dyskretny na liście rozwijanej Pokaż w oknie Historia zabezpieczeń.

Zestawienie zawiera następujące informacje:

  • Stan włączenia lub wyłączenia funkcji Tryb dyskretny

  • Użycie ustawień trybu dyskretnego, takich jak Tryb dyskretny lub Tryb cichy

  • Typ programu, który włącza tryb dyskretny, na przykład nagrywanie dysku lub nagrywanie telewizji

  • Nazwa określonego przez użytkownika programu, który włącza tryb dyskretny

  • Godzina i data włączenia lub wyłączenia trybu dyskretnego

  • Istotność przedstawia poziom zagrożenia stwarzanego przez wybrany elementu

Tryb dyskretny włączany ręcznie - informacje

Ręczne włączanie lub wyłączanie trybu dyskretnego

Tryb dyskretny włączany automatycznie - informacje

Tryb cichy - informacje

Ustawienia administracyjne - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15624542_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011